Nuo kovo 1 d. keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos

Svetainės tekstas: Didelis SpausdintiVĮ „Visagino energija" informuoja, kad nuo 2014 m. kovo 1 d. 1,5 proc. didėja tiekiamos šilumos energijos ir 1 proc. didėja karšto vandens kainos dėl padidėjusios 2 proc. gamtinių dujų kainos (palyginus 2014 m. sausio ir 2013 m. gruodžio mėn. gamtinių dujų kainas).
ŠILUMOS ENERGIJOS KAINOS (BE PVM):
Gyventojams
1. Kai šilumos pardavimo kaina taikoma 0,09 ct/kWh  - 22,08 ct/kWh.
2. Kai šilumos pardavimo kaina taikoma 0,82 Lt/per mėn. (nepriklausomai nuo suvartoto šilumos kiekio) - 21,99 ct/kWh + 0,82 Lt/per mėn.

Kitiems vartotojams
1. Kai šilumos pardavimo kaina taikoma 0,09 ct/kWh  - 22,08 ct/kWh.
2. Kai šilumos pardavimo kaina taikoma 57,06 Lt/per mėn. (nepriklausomai nuo suvartoto šilumos kiekio) - 21,99 ct/kWh + 57,06 Lt/per mėn.

KARŠTO VANDENS KAINOS (be PVM):
1. esant atvirai šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemai:
1.1. daugiabučių namų gyventojams - 24,00 Lt už m3;
1.2. daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms) - 24,33 Lt už m3;
1.3. kitiems vartotojams - 21,98 Lt už m3.
2. esant uždarai šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemai, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių:
2.1. daugiabučių namų gyventojams - 18,66 Lt už m3;
2.2. daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms) - 18,98 Lt už m3;
2.3. kitiems vartotojams - 18,10 Lt už m3.
3. šilumnešio kaina (kitiems vartotojams, t.t. VĮ IAE) - 2,46 Lt/m3.

Remiantis Šilumos kainų nustatymo metodikos 120 punktu: „Šilumos kainos privalo būti keičiamos kas mėnesį, jei keičiasi kuro kainos". Informaciją apie kainų pasikeitimus teikiama tik internetinėse svetainėse www.visaginoenergija.lt, www.visaginas.lt.