Geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai už 2013 m.

Svetainės tekstas: Didelis SpausdintiGeriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai už 2013 m.

 

Eil.

Nr.

Rodiklio pavadinimas

Analitės raiškos vienetas

Metinė vidutinė analitės koncentracija

HN 24:2003

Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip

1

2

3

4

5

1

Kvapo slenkstis

 

be  nebūdingų pokyčių

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

2

Skonio slenkstis

 

be  nebūdingų pokyčių

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

3

Vandenilio jonų koncentracija

pH vienetai

7,5

6,5 - 9,5

4

Savitasis elektrinis laidis

µS/cm

480

2500

5

Spalva

mg/l Pt

5

30

6

Drumstumas

DV pagal formaziną

0,2

4

7

Bendroji geležis

µg/l

67

200

8

Manganas

µg/l

12

50

9

Aliuminis

µg/l

4,1

200

10

Chloridas

mg/l

5

250

11

Sulfatas

mg/l

7

250

12

Permanganato indeksas

mgO2/l

1,0

5,0

13

Amonis

mg/l

0,006

0,50

14

Nitritas

mg/l

0,002

0,50

15

Nitratas

mg/l

1,3

50

16

Fluoridas

mg/l

0,26

1,5