Nuo balandžio 1 d. keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos

Svetainės tekstas: Didelis SpausdintiVĮ „Visagino energija" informuoja, kad nuo 2014 m. balandžio 1 d. 1,2 proc. mažėja tiekiamos šilumos energijos ir 0,8 proc. mažėja karšto vandens kainos dėl sumažėjusios 1,7 proc. gamtinių dujų kainos (palyginus 2014 m. vasario ir sausio mėn. gamtinių dujų kainas).
ŠILUMOS ENERGIJOS KAINOS (BE PVM):
Gyventojams
1. Kai šilumos pardavimo kaina taikoma 0,09 ct/kWh  - 21,82 ct/kWh.
2. Kai šilumos pardavimo kaina taikoma 0,82 Lt/per mėn. (nepriklausomai nuo suvartoto šilumos kiekio) - 21,73 ct/kWh + 0,82 Lt/per mėn.

Kitiems vartotojams
1. Kai šilumos pardavimo kaina taikoma 0,09 ct/kWh  - 21,82 ct/kWh.
2. Kai šilumos pardavimo kaina taikoma 57,06 Lt/per mėn. (nepriklausomai nuo suvartoto šilumos kiekio) - 21,73 ct/kWh + 57,06 Lt/per mėn.

KARŠTO VANDENS KAINOS (be PVM):
1. esant atvirai šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemai:
1.1. daugiabučių namų gyventojams - 23,80 Lt už m3;
1.2. daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms) - 24,14 Lt už m3;
1.3. kitiems vartotojams - 21,80 Lt už m3.
2. esant uždarai šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemai, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių:
2.1. daugiabučių namų gyventojams - 18,52 Lt už m3;
2.2. daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms) - 18,84 Lt už m3;
2.3. kitiems vartotojams - 17,96 Lt už m3.
3. šilumnešio kaina (kitiems vartotojams, t.t. VĮ IAE) - 2,46 Lt/m3.

Remiantis Šilumos kainų nustatymo metodikos 120 punktu: „Šilumos kainos privalo būti keičiamos kas mėnesį, jei keičiasi kuro kainos". Informaciją apie kainų pasikeitimus teikiama tik internetinėse svetainėse www.visaginoenergija.lt, www.visaginas.lt.