Nuo 2014 m. gegužės 1 d. keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos

Svetainės tekstas: Didelis SpausdintiVĮ „Visagino energija" informuoja, kad nuo 2014 m. gegužės 1 d. 0,3 proc. mažėja tiekiamos šilumos energijos ir 0,2 proc. mažėja karšto vandens kainos (palyginus su praėjusio mėnesio kainomis).

ŠILUMOS ENERGIJOS KAINOS (BE PVM):
Gyventojams
1. Kai šilumos pardavimo kaina taikoma 0,09 ct/kWh  - 21,76 ct/kWh.
2. Kai šilumos pardavimo kaina taikoma 0,82 Lt/per mėn. (nepriklausomai nuo suvartoto šilumos kiekio) - 21,67 ct/kWh + 0,82 Lt/per mėn.

Kitiems vartotojams
1. Kai šilumos pardavimo kaina taikoma 0,09 ct/kWh  - 21,76 ct/kWh.
2. Kai šilumos pardavimo kaina taikoma 57,06 Lt/per mėn. (nepriklausomai nuo suvartoto šilumos kiekio) - 21,67 ct/kWh + 57,06 Lt/per mėn.

KARŠTO VANDENS KAINOS (be PVM):
1. esant atvirai šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemai:
1.1. daugiabučių namų gyventojams - 23,76 Lt už m3;
1.2. daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms) - 24,09 Lt už m3;
1.3. kitiems vartotojams - 21,75 Lt už m3.
2. esant uždarai šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemai, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių:
2.1. daugiabučių namų gyventojams - 18,49 Lt už m3;
2.2. daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms) - 18,81 Lt už m3;
2.3. kitiems vartotojams - 17,93 Lt už m3.
3. šilumnešio kaina (kitiems vartotojams, t.t. VĮ IAE) - 2,46 Lt/m3.

Remiantis Šilumos kainų nustatymo metodikos 120 punktu: „Šilumos kainos privalo būti keičiamos kas mėnesį, jei keičiasi kuro kainos". Informaciją apie kainų pasikeitimus teikiama tik internetinėse svetainėse www.visaginoenergija.lt, www.visaginas.lt.