Ginčų ir skundų nagrinėjimas

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

SĮ„Visagino energija" vartotojų kreipimųsi nagrinėjimo tvarka

Ginčai tarp vartotojų ir įmonės pirmiausia sprendžiami šalių derybomis. Joms nepavykus, ginčus neteismine tvarka nagrinėja:

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (šilumos ir karšto vandens tiekimo srityje), Mortos g. 10, 03219 Vilnius (www.vei.lt) - dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Verkių g. 25C-1, 08223 Vilnius (www.regula.lt) - vartotojų ir energetikos įmonių, geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo įmonių ginčus dėl apmokėjimo už suvartotą energiją ar paslaugas, dėl valstybės reguliuojamų kainų ir (ar) tarifų taikymo, dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl prisijungimo, energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, taip pat kitus vartotojų ir energetikos įmonių ginčus energetikos srityje, nepriskirtus Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius (www.vartotojoteises.lt) - kitus buitinių vartotojų ir įmonės ginčus.

Nepavykus vartotojų skundų ir ginčų išspręsti ne teisme tvarka, jie nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose taikant Lietuvos Respublikos teisę.