Ginčų ir skundų nagrinėjimas

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

„Visagino energija" vartotojų kreipimųsi nagrinėjimo tvarka

 

Ginčai ir vartotojų skundai pirmiausia sprendžiami šalių derybomis. Joms nepavykus, išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja:

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (www.vei.lt) - dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (www.regula.lt) - dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, dėl prisijungimo, energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (www.vartotojoteises.lt) - dėl energijos pirkimo-pardavimo sutarčių ir naujų buitinių vartotojų įrenginių prijungimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo, dėl energijos tiekėjų nesąžiningos komercinės veiklos.

Nepavykus vartotojų skundų ir ginčų išspręsti ne teisme tvarka, jie nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose taikant Lietuvos Respublikos teisę.