Отчеты

шpифт: Бoльшoй Распечатать

2019 m.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir tarpinė veiklos ataskaita už 2019 m. 9 mėn. 

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir tarpinė veiklos ataskaita už 2019 m. 6 mėn.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir tarpinė veiklos ataskaita už 2019 m. 3 mėn.

2018 m.

Nepriklausomo auditoriaus išvada, audito ataskaita ir metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 metus

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir tarpinė veiklos ataskaita už 2018 m. 9 mėn. 

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir tarpinė veiklos ataskaita už 2018 m. 6 mėn.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir tarpinė veiklos ataskaita už 2018 m. 3 mėn.

2018 m. reguliuojamos veiklos audito išvada (šiluma)

2018 m. reguliuojamos veiklos audito išvada (vanduo)

SĮ "VE" vadovo patvirtinimas

Metinė atskaitomybė pagal vandens kainų nustatymo metodiką (2018 m.)

Šilumos ataskaita (2018 m.)

Buitinių nuotekų tvarkymo kokybės rodikliai.

Informacija apie patirtas sąnaudas 2018 m. 

Paviršinių gamybinių nuotekų tvarkymo kokybės rodikliai.


2017 m. 

Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo priemonės vertinimo duomenys

Metinė atskaitomybė (šiluma)

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir tarpinė veiklos ataskaita už 2017 m. I ketvirtį.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir tarpinė veiklos ataskaita už 2017 m. I pusmetį

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir tarpinė veiklos ataskaita už 2017 m. 9 mėn 

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir tarpinė veiklos ataskaita už 2017 m. 12 mėn.

Audito ataskaita dėl 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio.

Informacija apie patirtas sąnaudas 2017 m

2017 m. metinė atskaitomybė pagal vandens kainų nustatymo metodiką

Šilumos tiekimo licencijuojamos veiklos 2017 m. audito ataskaita.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijuojamos veiklos 2017 m. audito ataskaita.

Buitinių nuotekų tvarkymo kokybės rodikliai

Paviršinių gamybinių nuotekų tvarkymo kokybės rodikliai 

2017 m. vadovo raštiškas patvirtinimas  

2016 m.  

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir tarpinė veiklos ataskaita už 2016 m. I ketvirtį

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir tarpinė veiklos ataskaita už 2016 m. I pusmetį

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir tarpinė veiklos ataskaita už 2016 m. 9 mėn

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir tarpinė veiklos ataskaita už 2016m. 12 mėn.

Informacija apie patirtas sąnaudas 2016 m.

Audito ataskaita dėl 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio.

Šilumos tiekimo licencijuojamos veiklos 2016 m. audito ataskaita.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijuojamos veiklos 2016 m. audito ataskaita.

2015 m.  

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir tarpinė veiklos ataskaita už 2015 m. I ketvirtį

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir tarpinė veiklos ataskaita už 2015 m. I pusmetį

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir tarpinė veiklos ataskaita už 2015 m. 9 mėn.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir tarpinė veiklos ataskaita už 2015 m. 12 mėn.

Audito ataskaita dėl 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio 

Šilumos tiekimo licencijuojamos veiklos 2015 m. audito ataskaita

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijuojamos veiklos 2015 m. audito ataskaita

Informacija apie patirtas sąnaudas 2015 m.

2014 m.  

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir tarpinė veiklos ataskaita už 2014 m. I ketvirtį

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir tarpinė veiklos ataskaita už 2014 m. I pusmetį

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir tarpinė veiklos ataskaita už 2014 m. 9 mėn.

Audito licencijuojamos veiklos ataskaita už 2014 m.

Audito ataskaita dėl 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio

2013 m.

Audito licencijuojamos veiklos ataskaita už 2013 m.

Audito ataskaita dėl 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio  


Reguliavimo apskaitos sistemos aprašas