Nuo 2014 m. liepos 1 d. keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti



VĮ „Visagino energija" informuoja, kad nuo 2014 m. liepos 1 d. 7,8 proc. mažėja tiekiamos šilumos energijos ir 5,0 proc. mažėja karšto vandens kainos (palyginus su praėjusio mėnesio kainomis).


ŠILUMOS ENERGIJOS KAINOS (BE PVM):

Gyventojams
1. Kai šilumos pardavimo kaina taikoma 0,09 ct/kWh  - 20,03 ct/kWh.
2. Kai šilumos pardavimo kaina taikoma 0,82 Lt/per mėn. (nepriklausomai nuo suvartoto šilumos kiekio) - 19,94 ct/kWh + 0,82 Lt/per mėn.

Kitiems vartotojams
1. Kai šilumos pardavimo kaina taikoma 0,09 ct/kWh  - 20,03 ct/kWh.
2. Kai šilumos pardavimo kaina taikoma 57,06 Lt/per mėn. (nepriklausomai nuo suvartoto šilumos kiekio) - 19,94 ct/kWh + 57,06 Lt/per mėn.


KARŠTO VANDENS KAINOS (be PVM):

1. esant atvirai šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemai:
1.1. daugiabučių namų gyventojams - 22,43 Lt už m3;
1.2. daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms) - 22,77 Lt už m3;
1.3. kitiems vartotojams - 20,56 Lt už m3.
2. esant uždarai šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemai, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių:
2.1. daugiabučių namų gyventojams - 17,56 Lt už m3;
2.2. daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms) - 17,88 Lt už m3;
2.3. kitiems vartotojams - 17,05 Lt už m3.
3. šilumnešio kaina (kitiems vartotojams, t.t. VĮ IAE) - 2,46 Lt/m3.

Remiantis Šilumos kainų nustatymo metodikos 120 punktu: „Šilumos kainos privalo būti keičiamos kas mėnesį, jei keičiasi kuro kainos". Informaciją apie kainų pasikeitimus teikiama tik internetinėse svetainėse www.visaginoenergija.lt, www.visaginas.lt.