Dėl informacijos

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

Dėl 2014-07-31 trūkusio magistralinio vandentiekio atliekami remonto darbai magistraliniuose tinkluose. Atsiradus šalto (geriamojo) vandens pablogėjimo požymiams, prašome informuoti VĮ „Visagino energija" tel. (8 386) 71132 arba el. paštu info@visaginoenergija.lt.