Privatumo politika

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

 

Privatumo politika

 1. Bendrosios nuostatos

Šios privatumo sąlygos (toliau - Sąlygos) nustato pagrindinius principus bei tvarką, pagal kurią svetainėje "www.visaginoenergija.lt" (toliau - Svetainė) tvarkomi lankytojų (toliau vadinama - Jūs) duomenys.

Svetainėje pateikti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis šių Sąlygų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytais reikalavimais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.


2. Duomenų tvarkymas

Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno asmens, kuris apsilanko Svetainėje ir naudojasi Svetainės paslaugomis, konstitucinę teisę į privatumą. Mes galime rinkti ir panaudoti Jūsų duomenis (pvz. elektroninio pašto adresą, mokėtojo kodą bei kitą Svetainės  registracijos formose Jūsų nurodytą informaciją) tam, kad apdorotumėme Jūsų pateiktas užklausas Svetainėje ir paslaugų užsakymus.

Neasmeniniai Jūsų duomenys, t.y. duomenys, susiję su Jūsų  Svetainėje ir (arba) pasinaudojus Svetainės užsakomomis paslaugomis, gali būti anonimiškai tvarkomi statistikos tikslais, atliekant statistinius tyrimus. Bet kuriuo atveju toks duomenų tvarkymas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. Mes pasiliekame teisę atskirais atvejais anonimišką statistinę informaciją perduoti trečiosioms šalims.

3. Duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Šiose Sąlygose nurodytais atvejais tvarkydami jūsų asmens duomenis mes pasiliekame teisę juos pateikti trečiosioms šalims tiktai šiose Sąlygose apibrėžtais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri būtina tiems tikslams pasiekti. Mes neatskleisime trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais, nei nustatyta šiose Sąlygose, prieš tai negavę išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes privalėsime tai padaryti.


4. Informacija Jūsų kompiuteryje

Mes pasiliekame teisę įrašyti informaciją (paprastai žinomą "cookie" pavadinimu) į Jūsų kompiuterį, kai Jūs lankotės Svetainėje. Ši informacija Jums palengvins naudojimąsi Svetainės paslaugomis. Jūs galite šią informaciją ištrinti iš savo kompiuterio ar ją užblokuoti panaudodami savo kompiuteryje esančią interneto naršyklę.

5. Informacijos saugumas

Tvarkydami Jūsų pateiktą informaciją Svetainėje, mes naudojamės saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, kurios tinkamai apsaugo Jūsų duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų.

6. Trečiųjų šalių tinklalapiai

Mes neatsakome už Jūsų asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančius interneto tinklapius. Mes neatsakome už trečiųjų šalių tinklalapių privatumo Sąlygas bei veiklą net ir tais atvejais, kai į juos Jūs patenkate per Svetainėje esančias nuorodas.
Mes rekomenduojame susipažinti su kiekvieno ne mums priklausančio aplankyto tinklalapio privatumo Sąlygomis atskirai.


7. Pranešimai

Jei turite pageidavimų ar pretenzijų, susijusių su Svetaine, praneškite mums elektroniniu paštu: info@ve.sugardas.lt.


8. Sutikimas

Pateikdami savo duomenis į Svetainę Jūs sutinkate, kad šie duomenys būtų tvarkomi Svetainėje, kaip išdėstyta šiose sąlygose.


9. Sąlygų keitimas

Mes pasiliekame teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šias Sąlygas pranešdami apie tai Jums Svetainėje ir/arba Jūsų nurodytu elektroniniu pašto adresu. Jei Jūs naudositės Svetaine po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad Jūs su jais sutinkate.