Sąskaitos privatiems klientams

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

Sąskaitos už energijos išteklius ruošiamos pagal vartotojų deklaruotus apskaitos prietaisų rodmenis ir suvartojimo normas. Sąskaitos pateikiamos vartotojams iki poataskaitinio mėnesio 10 d., jas reikia apmokėti iki poataskaitinio mėnesio paskutinės dienos. Laiku neapmokėjus sąskaitų įstatymų nustatyta tvarka skaičiuojami delspinigiai - 0,02 % nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Sąskaitas galima apmokėti SĮ „Visagino energija“ kasose, miesto bankuose ir internetu.