Sutarčių sudarymas

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

Su juridiniais vartotojais, taip pat su fiziniais asmenimis-pastatų (patalpų) savininkais sutartys sudaromos VĮ „Visagino energija" Komercijos tarnyboje, 102 - 105 kabinetuose adresu Taikos pr. 15. Čia taip pat  galima susipažinti su energijos išteklių pirkimo-pardavimo sutarčių tekstais.

Sutartis su tiekėju gali pasirašyti patalpų ar pastato savininkas, jo įgaliotas asmuo arba nuomininkas. Atvykstant sudaryti sutartis reikia turėti šiuos duomenis: juridinio asmens pavadinimas, kodas, PVM mokėtojo kodas, bankas, atsiskaitomoji sąskaita, pasirašančiojo asmens pareigos vardas, pavardė, kontaktinis telefonas, jei pasirašomos sutartys su nuomininku -  patalpų (pastato) nuomos sutarties kopija bei savininko sutikimas tiesioginių sutarčių su tiekėju sudarymui. Smulkesnė informacija teikiama telefonu (8 386)  71 164.

 

Kol nepasirašytos energijos išteklių pirkimo-pardavimo sutartys pagal individualiai aptartas sąlygas, galioja Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašas (Žin., 2012, Nr. 95-4878), ir Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinės sąlygos (Žin., 2007, Nr. 17-636).