Sutarčių sudarymas

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

Su juridiniais vartotojais, taip pat su fiziniais asmenimis-negyvenamosios paskirties pastatų (patalpų) savininkais sutartys sudaromos SĮ „Visagino energija" Komercijos tarnyboje, 202, 205 kabinetuose adresu Taikos pr. 15. Čia taip pat  galima susipažinti su energijos išteklių pirkimo-pardavimo sutarčių tekstais.

Sutartis su tiekėju gali pasirašyti patalpų ar pastato savininkas, jo įgaliotas asmuo arba nuomininkas. Atvykstant sudaryti sutartis reikia turėti šiuos duomenis: juridinio asmens pavadinimas, kodas, PVM mokėtojo kodas, bankas, atsiskaitomoji sąskaita, pasirašančiojo asmens pareigos vardas, pavardė, kontaktinis telefonas, jei pasirašomos sutartys su nuomininku -  patalpų (pastato) nuomos sutarties kopija bei savininko sutikimas tiesioginių sutarčių su tiekėju sudarymui. Smulkesnė informacija teikiama telefonu (8 386)  71 164.

 

Kol nepasirašytos energijos išteklių pirkimo-pardavimo sutartys pagal individualiai aptartas sąlygas, galioja Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašas (Žin., 2012, Nr. 95-4878), ir Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašas (TAR, 2015-09-21, Nr. 14024).