Sutartys privatiems klientams

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

Su daugiabučių namų butų (patalpų) savininkais (nuomininkais) sutartys sudaromos UAB „Visagino energija" Komercijos tarnyboje, 101 - 103 kabinetuose adresu Taikos pr. 15.

Sutartis su tiekėju gali pasirašyti patalpų savininkas, jo įgaliotas asmuo arba patalpų nuomininkas pagal patvirtintą nuomos sutartį. Atvykstant sudaryti sutartį reikia turėti asmens tapatybę ir buto nuosavybę patvirtinančius dokumentus arba buto nuomos sutartį. Smulkesnė informacija teikiama telefonu (8 386) 73 219.

Kol nepasirašytos energijos išteklių pirkimo-pardavimo sutartys pagal individualiai aptartas sąlygas, galioja:

Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašas (Žin., 2012, Nr. 106-5397)

Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašas (TAR, 2015-09-21, Nr. 14024)

Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių bendrosios sąlygos (Žin., 2010, Nr. 127-6488, 8 priedas).

 

ŠILUMOS VARTOJIMO PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS

KARŠTO VANDENS VARTOJIMO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

GERIAMOJO VANDENS BEI NUOTEKU TVARKYMO PASLAUGU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS