Информация

шpифт: Бoльшoй Распечатать

2019 02 15

Вниманию жителей города!

В связи с работами по модернизации тепловых узлов, 18-02-2019, c 8.00 до 15.30, будет прекращена подача холодной воды потребителям по адресу ул. Драугистес, 22. Подробнее »

2019 02 13

Вниманию жителей города!

В связи с работами по модернизации тепловых узлов, 14-02-2019, c 8.00 до 15.30, будет прекращена подача холодной воды потребителям по адресам ул. Драугистес, 16, 20, 22, 24. Подробнее »

2019 02 12

LŠTA pranešimas

Vasario 5 diena Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priėmė nutartį dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 (2018 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3E-54, iš dalies pakeisto 2018 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. O3E-433, redakcija), dalies teisėtumo. Nutarta, kad ši naujoji tvarka, kuri įteisino centralizuoto šilumos gamyboje konkurenciją „pilnais kaštais“ yra teisėta. Kas tai yra ir kuo ji gali būti neteisinga šilumos vartotojų atžvilgiu? Подробнее »

2019 02 07

Вниманию жителей города!

В связи с ремонтными работами, 08-02-2019, c 8.00 до 15.00, будет прекращена подача холодной и горячей воды потребителям по адресам ул. Taрибу, 8, ул. Статибининку, 9, 11. Подробнее »

2019 02 07

Вниманию потребителей!

В связи с работами по модернизации тепловых узлов, 08-02-2019, c 8.00 до 15.00, будет прекращена подача холодной воды потребителям по адресам ул. Статибининку, 13, (ИП Ю. Пальчех), ул. Тарибу, 10. Подробнее »

С 1 февраля 2019 года меняются цены на тепло

2019 01 25

С 1 февраля 2019 года меняются цены на тепло

CП „Visagino energija“ информирует, что на основании распоряжений Государственной комиссии по контролю цен и энергетики № O3E-227 от 20 июля 2018 г. „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, № O3E-228 от 20 июля 2018 г. „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, № O3E-210 от 28 июня 2018 г. „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“ пересчитаны цены на тепло и горячую воду. Подробнее »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 »