Naujienos

Dėl 2020 m. gruodžio mėn. sąskaitų

2021 01 13

Gerbiami vartotojai,

viešojoje erdvėje pasirodžius atskirų gyventojų klausimams dėl 2020 m. gruodžio mėn. sąskaitose nurodytų mokėtinų sumų už suteiktas paslaugas dydžio, informuojame Jus, kad Visagino miesto daugiabučiuose namuose įrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai, matuojantys pastate suvartotos šilumos energijos kiekius patalpų šildymui, karštam vandeniui ir jo cirkuliacijai, tai yra - sąskaitos gyventojams išrašomos už faktiškai suvartotą šilumos kiekį.

Mokesčiai už šildymą priklauso nuo:

1. Šilumos energijos kainos:

- 2019 m. gruodžio mėn. 5,17 ct už kWh be PVM

- 2020 m. gruodžio mėn. 4,79 ct už kWh be PVM

Kaina sumažėjo 7,35 %

2. Vidutinės mėnesio lauko oro temperatūros:

- 2019 m. gruodžio mėn. +1,9 ºC

- 2020 m. gruodžio mėn. -0,8 ºC

Temperatūra 2,7 ºC žemesnė

3. Namo administratoriaus paduodamo į namo butus ar patalpas šilumos energijos kiekio higienos normai 18-22 ºC palaikyti,  vidutinis Visagino namų šilumos energijos šildymui suvartojimas buvo:

- 2019 m. gruodžio mėn. 17,672 kWh/m2

- 2020 m. gruodžio mėn. 20,051 kWh/m2

Šilumos suvartojimas padidėjo 13,5 %

Vidutinis daugiabučių namų  mokestis už 1m2  Visagine:

- 2019 m. gruodžio mėn. 0,914 EUR/m2 be PVM

- 2020 m. gruodžio mėn. 0,960 EUR/m2 be PVM

Akivaizdu, kad dėl šaltesnių oro sąlygų šilumos suvartojimas padidėjo 13,5 %, bet dėl sumažėjusios šilumos kainos mokestis padidėjo tik 5 %.  

Detali informacija apie Jūsų name suvartotos šilumos kiekius, įvadinių skaitiklių rodmenis ir kita informacija pateikiama kiekvieno mėnesio sąskaitoje.

Daugiau informacijos apie šilumos kainas, šilumos suvartojimą galima pažiūrėti UAB „Visagino energija“ svetainėje https://www.visaginoenergija.lt/silumos-suvartojimo-suvestine-sildymui/

Pagarbiai

UAB 'Visagino energija"