Naujienos

Dėl UAB "Visagino energija" tarifų 2021 m. vasario mėn.

2021 01 25

Nuo 2021 m. vasario 1 d. 10,6 proc. mažėja tiekiamos šilumos energijos ir apie 6,0 proc. mažėja karšto vandens kainų dedamosios palyginus su 2020 m. vasario mėn.

ŠILUMOS, PATIEKTOS VARTOTOJAMS IKI GYVENAMŲJŲ NAMŲ IR KITŲ PASTATŲ ĮVADŲ (PUNKTŲ) KAINOS (BE PVM):

1. Vienanarė kaina  – 4,73 Euro ct/kWh;

1.1 Jei vartotojas pasirinko mokėti mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) kainą už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,10 euro ct/kWh, šilumos kaina –
4,83 euro ct/kWh.

1.2. Jei vartotojas pasirinko mokėti mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) kainą kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – 4,73 euro ct/kWh + 1,56 Eur/mėn.;

1.3. Jei vartotojas pasirinko mokėti mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) kainą kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – 4,73 euro ct/kWh + 0,73 Eur/mėn./kW

2. Dvinarė kaina:

2.1.  pastovioji dalis (už vidutinę vartojimo galią) – 12,70 Eur už kW per mėnesį;

2.2.  kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 2,99 Euro ct/kWh;

Karšto vandens kainos (be PVM):

1. esant atvirai šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemai:

1.1. daugiabučių namų gyventojams – 5,73 Eur/m3;

1.2. daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms) – 5,82 Eur/m3;

1.3. kitiems vartotojams – 5,66 Eur/m3.

2. esant uždarai šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemai, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių:

2.1. daugiabučių namų gyventojams – 4,87 Eur/m3;

2.2. daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms) – 4,97 Eur/m3;

2.3. kitiems vartotojams – 4,83 Eur/m3.

3. šilumnešio kaina (kitiems vartotojams, t.t. VĮ IAE) – 0,89 Eur/m3.

Remiantis Šilumos kainų nustatymo metodikos 91 punktu: „Šilumos kainos privalo būti keičiamos kas mėnesį, keičiantis kuro ir (ar) iš nepriklausomų šilumos gamintojų perkamos šilumos kainoms“.

Plačiau čia