Naujienos

Nustatytos naujos šilumos kainos dedamosios

2022 09 05

Informuojame, kad 2022 m. rugpjūčio 26 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-159 UAB „Visagino energija“ nustatytos perskaičiuotos šilumos kainos dedamosios antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams, kurios įsigaliojo 2022 m. rugsėjo 1 d. ir bus taikomos nuo 2022 m. spalio mėn.

plačiau: https://www.visaginoenergija.lt/silumos-kainos-dedamosios/