Naujienos

Skelbiamas konkursas į UAB „Visagino energija“ generalinio direktoriaus pareigas

2022 12 07

Konkursą organizuojanti įstaiga: Visagino savivaldybės administracija

Pareigos: UAB „Visagino energija“ generalinis direktorius (terminuota darbo sutartis, 5 metų kadencija)

Pareiginės algos koeficientas: 12,7–16,2 (pastoviosios dalies, kuri nustatoma koeficientais, taikant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos Seimo nustatytą Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareigines algos (atlyginimo) bazinį dydį ir atsižvelgiant į Bendrovės kategoriją. Bendrovės valdybos, jeigu ji nesudaroma,

Bendrovės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos motyvuotu sprendimu pagal Aprašo 12 punktą Bendrovės vadovui nustatytas mėnesinės algos pastoviosios dalies dydis gali būti didinamas šiuo pagrindu: Bendrovė yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė – iki 30 procentų, ir kintamosios dalies)

plačiau: https://visaginas.lt/naujienos/skelbiamas-konkursas-i-uab-visagino-energija-generalinio-direktoriaus-pareigas/7115