Naujienos

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS NUTARIMAS DĖL UAB „VISAGINO ENERGIJA“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ VIENAŠALIŠKO NUSTATYMO

2022 03 03

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 34 straipsnio 15 dalimi ir atsižvelgdama į Visagino savivaldybės administracijos 2022 m. vasario 21 d. raštu Nr. (4.21Mr)1-701 „Dėl perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ pateiktą informaciją, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2022 m. sausio 14 d. nutarimą Nr. O3E-49 „Dėl UAB „Visagino energija“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ bei į Tarybos Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus 2022 m. vasario 24 d. pažymą Nr. O5E-254 „Dėl UAB „Visagino energija“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“, Taryba n u t a r i a:

1. Konstatuoti, kad Visagino savivaldybė pažeidė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 13 dalies nuostatą, t. y. ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nenustatė UAB „Visagino energija“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų, suderintų Tarybos 2022 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. O3E-49 „Dėl
UAB „Visagino energija“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“.

2. Vienašališkai nustatyti UAB „Visagino energija“ perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas (be pridėtinės vertės mokesčio):

2.1. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas
bute – 2,17 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

2.1.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,95 Eur/m3;

2.1.2. nuotekų tvarkymo – 1,22 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

2.1.2.1. nuotekų surinkimo – 0,39 Eur/m3;

2.1.2.2. nuotekų valymo – 0,56 Eur/m3;

2.1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,27 Eur/m3;

2.2. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams – 2,22 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

2.2.1 geriamojo vandens tiekimo – 1,02 Eur/m3;

2.2.2. nuotekų tvarkymo – 1,20 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

2.2.2.1. nuotekų surinkimo – 0,39 Eur/m3;

2.2.2.2. nuotekų valymo – 0,55 Eur/m3;

2.2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,26 Eur/m3;

2.3. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade – 2,13 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

2.3.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,93 Eur/m3;

2.3.2. nuotekų tvarkymo – 1,20 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

2.3.2.1. nuotekų surinkimo – 0,39 Eur/m3;

2.3.2.2. nuotekų valymo – 0,55 Eur/m3;

2.3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,26 Eur/m3;

2.4. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą
VĮ Ignalinos atominei elektrinei – 9,73 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

2.4.1. geriamojo vandens tiekimo – 5,93 Eur/m3;

2.4.2. nuotekų tvarkymo – 3,80 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

2.4.2.1. nuotekų valymo – 2,24 Eur/m3;

2.4.2.2. nuotekų dumblo tvarkymo – 1,56 Eur/m3.

3. Nustatyti, kad:

3.1. taikoma Tarybos 2020 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. O3E-1100 „Dėl UAB „Visagino energija“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ suderinta nuotekų dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kaina;

3.2. šio nutarimo 2 punkte nurodytos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos galioja 12 mėnesių nuo šių kainų įsigaliojimo dienos.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.