Карьера
Atranka buhalterio (turto apskaitai) pareigybei užimti

Darbo pobūdis

  • vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos tvarkymą, pildyti buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės dokumentus ir apskaityti Bendrovės ilgalaikį nematerialųjį, materialųjį ir trumpalaikį materialųjį turtą;
  • vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Bendrovės vidaus dokumentų nustatytais reikalavimais ir tvarka pagal savo kompetenciją rengti ir teikti finansines ir statistines ataskaitas įvairioms institucijoms, Bendrovės generaliniam direktoriui ir struktūriniams padaliniams;
  • tvarkyti turto įsigijimo, panaudojimo ir nurašymo apskaitą;
  • priimti pirminius dokumentus, reikalingus turto apskaitai, juos apdoroti, parengti suvestines ataskaitas.

    daugiau informacijos čia