- Lapkritis

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

Gruodis Spalis Rugsėjis Rugpjūtis Liepa Birželis Gegužė Balandis Kovas Vasaris Sausis

Nuo 2016 m. lapkričio 1 d. keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos

VĮ „Visagino energija", vadovaudamasi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. O3-10 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija" karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo ir Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-18 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija" šilumos kainų dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo", perskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios taikomos nuo 2016 m. vasario 1 d.

Informuojame, kad nuo 2016 m. lapkričio 1 d. 0,5 proc. didėja tiekiamos šilumos energijos ir karšto vandens kainų dedamosios dėl kuro ir pirktos šilumos kainų pokyčio.

Vartotojams, pasirinkusiems mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,04 euro ct/kWh:

Pastovioji dedamoji

1,49 euro ct/kWh

Kintamoji dedamoji

3,41 euro ct/kWh

Šilumos pardavimo kaina už realizuotą kiekį

0,04 euro ct/kWh

Papildomai gautų pajamų grąžinimas

-1,25* euro ct/kWh

Galutinė vienanarė šilumos kaina

3,69 euro ct/kWh

Vartotojams, pasirinkusiems mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – 0,26 Eur/mėn./kW:

Pastovioji dedamoji

1,49 euro ct/kWh

Kintamoji dedamoji

3,41 euro ct/kWh

Šilumos pardavimo pastovus mėnesinis užmokestis

0,26 Eur/mėn./kW

Papildomai gautų pajamų grąžinimas*

-1,25* euro ct/kWh

Galutinė vienanarė šilumos kaina

3,65 euro ct/kWh + 0,26 Eur/mėn./kW

Vartotojams, pasirinkusiems mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – 0,64 Eur/mėn.

 

Pastovioji dedamoji

1,49 euro ct/kWh

Kintamoji dedamoji

3,41 euro ct/kWh

Šilumos pardavimo pastovus mėnesinis užmokestis

0,64 Eur/mėn.

Papildomai gautų pajamų grąžinimas*

-1,25* euro ct/kWh

Galutinė vienanarė šilumos kaina

3,65 euro ct/kWh + 0,64 Eur/mėn.

 *Papildomai gautos pajamos, susidariusios 2013 m. rugsėjo 1 d.  – 2015 m. gegužės 31 d. laikotarpiu – 3 063,02 tūkst. Eur, paskirstytos 12 mėn. laikotarpiui, baziniam realizacijos kiekiui (245,1 tūkst. MWh).

Karšto vandens kainos dedamosios, Eur/m3:

Daugiabučių namų gyventojams

Kainos dedamosios

Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai

Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai

Pastovioji dedamoji

0,13 Eur/m3

0,13 Eur/m3

Kintamoji dedamoji

4,85 Eur/m3 

3,95 Eur/m3

Galutinė karšto vandens kaina

4,98 Eur/m3

4,08 Eur/m3

 

Daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms)

Kainos dedamosios

Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai

Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai

Pastovioji dedamoji

0,13 Eur/m3

0,13 Eur/m3

Kintamoji dedamoji

4,93 Eur/m3 

4,03 Eur/m3 

Galutinė karšto vandens kaina

5,06 Eur/m3

4,16 Eur/m3

 

Kitiems vartotojams

Kainos dedamosios

Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai

Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai

Pastovioji dedamoji

0,13 Eur/m3

0,13 Eur/m3

Kintamoji dedamoji

4,45 Eur/m3 

3,81 Eur/m3 

Galutinė karšto vandens kaina

4,58 Eur/m3

3,94 Eur/m3

 Šilumnešio kaina (kitiems vartotojams, t.t. VĮ IAE) –0,71 Eur/m3.

Gsistemaio 2010 m. rugsėjo mėn. iki 2011 m. lapkričio mėMažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina gali būti taikoma pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,04 euro ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis – 0,26 Eur/mėn./kW, mažmeninio  aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis – 0,64 Eur/mėn.

Centralizuotai tiekiamai šilumos energijai ir karštam vandeniui gyventojams taikomas lengvatinis 9 %  PVM  tarifas, kitiems vartotojams – 21 %  tarifas.