Kainos gyventojams Vasario mėn.
Šiluma

8.96 ct/kWh be PVM 
9.77 ct/kWh su PVM

Karštas vanduo

7.08 Eur/mbe PVM
7.72 Eur/msu PVM

Geriamas vanduo

2,17 Eur/mbe PVM

2,63 Eur/msu PVM

 Apie mus
Apie mus
Įmonės teikiamomis šilumos energijos, karšto ir šalto vandens tiekimo paslaugomis naudojasi beveik 11 tūkst. buitinių vartotojų ir daugiau negu 300 pramonės ir komercinių vartotojų. Paslaugos teikiamos Visagino m. gyventojams bei kitiems vartotojams, kurie yra Visagino savivaldybės teritorijoje.