Ginčų ir skundų nagrinėjimas

UAB „Visagino energija" vartotojų kreipimųsi nagrinėjimo tvarka

Ginčai tarp vartotojų ir įmonės pirmiausia sprendžiami šalių derybomis. Joms nepavykus, ginčus neteismine tvarka nagrinėja:

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Verkių g. 25C-1, 08223 Vilnius (www.regula.lt) - dėl apmokėjimo už suvartotą energiją ar paslaugas, dėl valstybės reguliuojamų kainų ir (ar) tarifų taikymo, dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl prisijungimo, energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, taip pat kitus vartotojų ir energetikos įmonių ginčus energetikos srityje.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius (www.vartotojoteises.lt) - kitus buitinių vartotojų ir įmonės ginčus.

Nepavykus vartotojų skundų ir ginčų išspręsti ne teisme tvarka, jie nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose taikant Lietuvos Respublikos teisę.