Eksploatuojami tinklai

UAB „VISAGINO ENERGIJA“ INŽINERINIŲ TINKLŲ BARO

EKSPLOATUOJAMŲ TINKLŲ ILGIAI

(pagrindas - 2020 m. nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašai)

 

Eil.

 Nr.

 

Tinklų pavadinimas

Tinklų ilgis,  km

Visagino m.,

km

Visagino sav.

(už miesto),

km

 

 

Bendras tinklų ilgis, km

 

Iš viso

Rekonstr.

tinklai

(2003-2020 m.)

 

Iš viso

Rekonstr.

tinklai

(2003-2020 m.)

1.

Šilumos tiekimo tinklai

35,6

18,2*

(51,2%)

13,2

-

48,8

2.

Geriamojo vandens tinklų ilgiai

39,6

18,7

(47,0%)

29,3

11,1

(37,8%)

68,9

* iš jų apie 9,5 km rekonstruotų šilumos tiekimo tinklų pagal projektą „Šilumos tinklų modernizavimas Visagino mieste 2019 — 2020 m.”.

  • Visagino m., Visagino sav. (už miesto) geriamojo vandentiekio ir šilumos tiekimo nerekonstruotų tinklų ekspluatacijos pradžios data: nuo 1977 m. iki 1993 m.