Padaliniai

Pagrindinė įmonėje vykdoma veikla - šilumos, garo ir karšto vandens gamyba ir tiekimas; šalto geriamojo vandens gavyba, ruošimas ir tiekimas; nuotekų šalinimas bei valymas. Vykdydama šias veiklas įmonė atlieka energetinės įrangos montavimą ir techninę priežiūrą, šilumos tinklų, vandentiekio sistemų eksploatavimą, aplinkos ir jos taršos šaltinių laboratorinius matavimus, žemės darbus, bendruosius ir specialiuosius statybos darbus bei užsiima kita veikla, numatyta įmonės įstatuose. 

Šias veiklas vykdo atskiri įmonės padaliniai:

ADMINISTRACIJA Visagino savivaldybė, Karlų kaimas, Dūkšto kel. 17 (3001 pastatas)

APRŪPINIMO TARNYBA Visagino savivaldybė, Karlų kaimas, Dūkšto kel. 17 (3001 pastatas)

KOMERCIJOS TARNYBA Visagino miestas, Taikos pr. 15

FINANSŲ IR EKONOMIKOS TARNYBA Visagino savivaldybė, Karlų kaimas, Dūkšto kel. 17 (3001 pastatas)

GAMYBOS TECHNIKOS SKYRIUS Visagino savivaldybė, Karlų kaimas, Dūkšto kel. 17 (3001 pastatas)

MECHANINĖS REMONTO DIRBTUVĖS Visagino savivaldybė, Karlų kaimas, Sandėlių g. 3

CHEMIJOS IR BAKTERIOLOGIJOS LABORATORIJA Visagino saviv., Čeberakų k./Skrytelių k., Dvarvietės g.1

VANDENVIETĖS IR VALYMO ĮRANGOS BARAS Visagino savivaldybė, Čeberakų k./Skrytelių k., Dvarvietės g.1

INŽINERINIŲ TINKLŲ BARAS Visagino miestas, Taikos pr. 19

ŠILUMINĖ KATILINĖ Visagino savivaldybė, Karlų kaimas, Katilinės g. 5   
Informacija apie pavojingą objektą