Vartotojų teisės

Pagrindinės šilumos, karšto ir geriamojo vandens vartotojų teisės nustatytos teisės aktuose:

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės (Žin., 2010, Nr. 127-6488) - 132 ir 226 p.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės (Žin., 2007, Nr. 19-742) - 10 p.

Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinės sąlygos (Žin., 2007, Nr. 17-636) - 18 p.