Korupcijos prevencija

Jei manote, kad susidūrėte su korupcijos atveju, neabejokite ir paneškite.

Šiais kontaktais galite pranešti apie galimą bendrovės darbuotojų korupcinio pobūdžio veiką.

Bendrovė užtikrina visišką konfidencialumą ir duomenų anonimiškumą.

●  atsakingam už korupcijos prevenciją Ritai Bielinytei tel. +370 607 11298 arba elektroniniu paštu

     r_bielinyte@visaginoenergija.lt

Bendrovė vadavaujasi

1) Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-08-02 įsakymu Nr. ĮV-E-345 patvirtintos Visagino savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų nulinės tolerancijos korupcijai politikos gairės

2) Visagino savivaldybės korupcijos prevencijos 2022–2024 metų veiksmų planas

3) Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-01-06  įsakymu Nr. ĮV-E-10 patvirtintas „Visagino savivaldybės administracijos etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksas“;

4) 2022-06-20 įsakymas Nr. ĮV-E-286 Dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. ĮV-E-10 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos etikos ir antikorupcinio elgesio kodekso patvirtinimo pakeitimo.

Taip pat visą parą galima kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą: tel. (8 5) 266 3333, el. p. pranesk@stt.lt arba užpildant pranešimo formą internete.  https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/7425#turinys

Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.


Jūsų šypsena ir „AČIŪ“ yra geriausia padėka.