- Birželis

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

Spalis Rugsėjis Rugpjūtis Liepa Gegužė Balandis Kovas Vasaris Sausis      

Nuo 2018 m. birželio 1 d. keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos

VĮ „Visagino energija“, vadovaudamasi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. O3-10 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. O3-155 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. vasario 24 d.  nutarimu Nr. O3-64 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“ perskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas.


Nuo 2018 m. birželio 1 d. apie 1,5 proc. mažėja tiekiamos šilumos energijos ir apie 1 proc. mažėja karšto vandens kainų dedamosios dėl kuro (dujų žaliavos ir transportavimo bei biokuro) ir perkamos šilumos iš nepriklausomų šilumos tiekėjų kainų pokyčio.


Vartotojams, pasirinkusiems mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,05 euro ct/kWh:

Pastovioji dedamoji

1,61 euro ct/kWh

Kintamoji dedamoji

4,09 euro ct/kWh

Šilumos pardavimo kaina už realizuotą kiekį

0,05 euro ct/kWh

Galutinė vienanarė šilumos kaina

5,75 euro ct/kWh

Vartotojams, pasirinkusiems mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį gyventojams (butui) – 0,77 Eur/mėn.:

Pastovioji dedamoji

1,61 euro ct/kWh

Kintamoji dedamoji

4,09 euro ct/kWh

Šilumos pardavimo pastovus mėnesinis užmokestis

0,77 Eur/mėn.

Galutinė vienanarė šilumos kaina

5,70 euro ct/kWh + 0,77 Eur/mėn.

Vartotojams, pasirinkusiems mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį, kitiems vartotojams – 1,99 Eur/mėn./kW:

Pastovioji dedamoji

1,61 euro ct/kWh

Kintamoji dedamoji

4,09 euro ct/kWh

Šilumos pardavimo pastovus mėnesinis užmokestis

1,99 Eur/mėn./kW

Galutinė vienanarė šilumos kaina

5,70 euro ct/kWh + 1,99 Eur/mėn./kW

Karšto vandens kainos dedamosios, Eur/m3:

Daugiabučių namų gyventojams

Kainos dedamosios

Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai

Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai

Pastovioji dedamoji

0,14 Eur/m3

0,14 Eur/m3

Kintamoji dedamoji

6,62 Eur/m3 

5,34 Eur/m3

Galutinė karšto vandens kaina

6,76 Eur/m3

5,48 Eur/m3

 

Daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms)

Kainos dedamosios

Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai

Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai

Pastovioji dedamoji

0,14 Eur/m3

0,14 Eur/m3

Kintamoji dedamoji

6,70 Eur/m3 

5,41 Eur/m3 

Galutinė karšto vandens kaina

6,84 Eur/m3

5,55 Eur/m3

 

Kitiems vartotojams

Kainos dedamosios

Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai

Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai

Pastovioji dedamoji

0,14 Eur/m3

0,14 Eur/m3

Kintamoji dedamoji

6,04 Eur/m3 

5,06 Eur/m3 

Galutinė karšto vandens kaina

6,18 Eur/m3

5,20 Eur/m3

Šilumnešio kaina (kitiems vartotojams, t.t. VĮ IAE) –0,77 Eur/m3.

Mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina gali būti taikoma pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,05 euro ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis gyventojams (butui) – 0,77 Eur/mėn., mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis kitiems vartotojams – 1,99 Eur/mėn./kW.

Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.