Apie įmonę

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

Valstybės įmonė „Visagino energija" įsteigta 2003 m. sausio 21 d. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.
VĮ „Visagino energija" tęsia VĮ Ignalinos atominės elektrinės Šilumos tiekimo ir požeminių komunikacijų cecho funkcijas. Minėtas cechas pradėjo savo veiklą dar 1977 m. spalio mėnesį ir buvo seniausias cechas Ignalinos atominėje elektrinėje, kuris tiekė miestui elektrą, šilumą, vandenį ir teikė nuotekų tvarkymo paslaugas.
VĮ „Visagino energija" teikia Visagino savivaldybės vartotojams centralizuotai tiekiamų energijos išteklių kompleksą: šilumos energiją (šilumos, garo ir karšto vandens gamyba ir tiekimas), šaltą vandenį (geriamojo šalto vandens gavyba, ruošimas ir tiekimas) ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Įmonė turi patirties visose energijos išteklių tiekimo, pirkimo-pardavimo srityse ir yra vienintelė tokio tipo įmonė Lietuvoje. Per 2016 metus VĮ „Visagino energija" patiekė apie 263,64 tūks. MWh šilumos ir apie 319,42 tūkst. m3 karšto vandens. Per metus Iš artezinių gręžinių išgaunama apie 1,22 mln. m3 šalto geriamojo vandens, sutvarkoma apie 1,1 mln. m3 nuotekų.
VĮ „Visagino energija" dirba 202 darbuotojai.
Įmonei vadovauja generalinis direktorius Zigmas Jurgutavičius.