Veiklos sritys

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

Įmonės teikiamomis šilumos energijos, karšto ir šalto vandens tiekimo paslaugomis naudojasi beveik 11 tūkst. buitinių vartotojų ir daugiau negu 300 pramonės ir komercinių vartotojų. Paslaugos teikiamos Visagino m. gyventojams bei kitiems vartotojams, kurie yra Visagino savivaldybės teritorijoje.

Šilumos, karšto bei šalto vandens pristatymą vartotojams užtikrina inžineriniai tinklai. Įmonė eksploatuoja 72,4 km vandentiekio tinklų; 72,6 km kanalizacijos tinklų; 53,705 km (dvigubų vamzdynų) šilumos tinklų , nutiestų požeminiu būdu pereinamajame ir nepereinamuosiuose kanaluose; 6,6 km ilgio užmiesčio lietaus nuotekų ir pramoninių tinklų.

Geriamasis vanduo išgaunamas iš Šventosios–Upninkų 80-100 m gylio vandeningo sluoksnio. Šiuo metu iš esamų 18 artezinių gręžinių 8 yra užkonservuoti. Padidėjus vandens poreikiui juos galima eksploatuoti. Požeminis vanduo, kuriame yra iki 3 mg/l bendros geležies, yra gerinamas nugeležinimo įrenginiuose. Įrenginių pajėgumas yra 13,44 tūkst. m3 per parą. Šiuo metu apkrova yra nuo iki 4 tūkst. m3 per parą.  Geležiai šalinti nenaudojamos jokios cheminės medžiagos.

Nuotekas iš miesto ir Ignalinos atominės elektrinės teritorijos surenka penkios siurblinės. Visagino miesto nuotekų valymo įrenginių maksimalus pajėgumas yra 6,325 tūkst. m3 per parą.

Išvalytos nuotekos išleidžiamos į patį didžiausią šalies ežerą Drūkšius, todėl nuotekų valymo kokybė yra aukšta. Nuo pat valymo įrangos paleidimo valoma dviem būdais - mechaniškai ir biologiškai. Vandens kokybę ir nuotekų teršalus nuolat tikrina Chemijos ir bakteriologijos laboratorija, kurią atestavo Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos komisija. Laboratorija kontroliuoja, kad geriamasis vanduo ir leidžiamos nuotekos atitiktų higienos normų reikalavimus.

GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS RODIKLIAI 2019 METAIS 

GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS RODIKLIAI 2018 METAIS  

UAB „Visagino energija" pateiktoje metrologinės patikros ataskaitoje už 2015 metus su patikra buvo 22809 geriamojo vandens skaitiklių, be patikros 192 (0,8 %), iš jų 70 skaitiklių buvo pakeisti 2016 m.. Pagrindinė priežastis dėl terminų praleidimo - butų savininkų išvykimas dirbti į užsienio šalis. 2015 m. liko nepakeisti 122 skaitikliai - 62 butai, kurių savininkai juose negyvena, dauguma išvykę į užsienį arba gyvena privačiuose pastatuose su vietiniu vandentiekiu, todėl vanduo daugiabučiuose nevartojamas ir nedeklaruojamas. 

UAB „Visagino energija" iš anksto tiesiogiai informuoja bei prašo gyventojus laiku suteikti galimybę butuose pakeisti vandens apskaitos prietaisus bei atlikti jų valstybinę metrologinę patikrą. Vartotojams, kurių butuose reikia pakeisti apskaitos prietaisus, rašomi ir teikiami pranešimai, papildomai pas juos nuvyksta darbuotojai, vykdantys apskaitos prietaisų keitimą, neradus gyventojų gauna informaciją iš kaimynų - ar bute kas gyvena. Pasibaigus valstybinės metrologinės patikros terminui gyventojai informuojami registruotu laišku apie vandens suvartojimo nustatymą skaičiavimo būdu.
Planuojama su butų savininkais, kurie išvyksta ilgam laikotarpiui, sudaryti papildomą susitarimą dėl patekimo į patalpas sąlygų - nurodant trečiųjų asmenų, atsakingų už buto priežiūrą, kontaktinius duomenis.

 

Vadovaudamiesi Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 989, 4 punktu, informuojame, kad Visagino savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui per mėnesį yra 2,045 m3.   

 

Geriamojo vandens naudojimas 2019 metais:
- pakelta vandens 1 076 800 m3;
- realizuota vandens 800 036 m3.