Apie įmonę

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

Valstybės įmonė „Visagino energija“ įsteigta 2003 m. sausio 21 d. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos ūkio ministerija. VĮ „Visagino energija“ tęsia VĮ Ignalinos atominės elektrinės nepagrindinės veiklos padalinio – Šilumos tiekimo ir požeminių komunikacijų cecho funkcijas. Minėtas cechas pradėjo savo veiklą dar 1977 m. spalio mėnesį ir buvo seniausias cechas Ignalinos atominėje elektrinėje, kuris tiekė miestui elektrą, šilumą, vandenį ir teikė nuotekų tvarkymo paslaugas.

VĮ „Visagino energija“ teikia 99,9 % Visagino savivaldybės vartotojų kompleksą centralizuotai tiekiamų energijos išteklių: šilumos energiją (šilumos, garo ir karšto vandens gamyba ir tiekimas), šaltą vandenį (geriamojo šalto vandens gavyba, ruošimas ir tiekimas) bei nuotekų tvarkymo paslaugas. Įmonė turi patirtį visose energijos išteklių tiekimo, pirkimo-pardavimo srityse ir yra vienintelė tokio tipo įmonė Lietuvoje. Per metus VĮ „Visagino energija“ tiekia, skirsto ir parduoda apie 246,2 tūks. MWh šilumos ir apie 340,7 tūkst. m3 karšto vandens.

Įmonė užsiima geriamojo vandens gavyba, jo tiekimu ir pardavimu bei teikia nuotekų tvarkymo paslaugas. Per metus iš artezinių šulinių išgaunama apie 1,37 mln. m3 šalto geriamojo vandens ir sutvarkoma apie 1,1 mln. m3 nuotekų.

VĮ „Visagino energija“ dirba 212 darbuotojų. Įmonei vadovauja generalinis direktorius Zigmas Jurgutavičius.