Apie įmonę

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

Valstybės įmonės „Visagino energija" įregistruota 2002 m. spalio 21 d. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 2112 „Dėl valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės įstatinio kapitalo mažinimo ir turto perdavimo, taip pat VĮ „Visagino energija" įstatinio kapitalo didinimo" VĮ „Visagino energija" perėmė VĮ Ignalinos atominės elektrinės šilumos tiekimo ir požeminių komunikacijų cechui priskirtą ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį, trumpalaikį materialųjį turtą, kartu buvo perduotos nepagrindinės veiklos šilumos tiekimo ir požeminių komunikacijų cecho funkcijos. Minėtas cechas pradėjo savo veiklą dar 1977 m. spalio mėnesį ir buvo seniausias cechas Ignalinos atominėje elektrinėje, kuris tiekė miestui elektrą, šilumą, vandenį ir teikė nuotekų tvarkymo paslaugas.

Vadovaudamasi 2003 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-19 „Dėl turto perdavimo iš IAE VĮ „Visagino energija" sąrašų patvirtinimo" 2003 m. sausio 17 d. VĮ „Visagino energija" gavo iš IAE turto už 17 982 302,20 Eur. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 582 „Dėl valstybės turto investavimo", VĮ „Visagino energija" perdavė uždarajai akcinei bendrovei „Visagino atominė elektrinė" elektros energijos skirstomuosius bei perdavimo tinklus ir nuo 2010 m. lapkričio 1 d. nebevykdo elektros energijos tiekimo veiklos. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 1209 „Dėl
valstybės turto perdavimo valstybės įmonei „Visagino energija" įmonė perėmė iš IAE šiluminę katilinę.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 4-67 „Dėl Valstybės įmonės „Visagino energija“ įstatų patvirtinimo“ patvirtinti nauji VĮ „Visagino energija" įstatai.

Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos ūkio ministerija. 

VĮ „Visagino energija" teikia Visagino savivaldybės vartotojams centralizuotai tiekiamų energijos išteklių kompleksą: šilumos energiją (šilumos, garo ir karšto vandens gamyba ir tiekimas), šaltą vandenį (geriamojo šalto vandens gavyba, ruošimas ir tiekimas) ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Įmonė turi patirties visose energijos išteklių tiekimo, pirkimo-pardavimo srityse ir yra vienintelė tokio tipo įmonė Lietuvoje. Per 2016 metus VĮ „Visagino energija" patiekė apie 263,64 tūks. MWh šilumos ir apie 319,42 tūkst. m3 karšto vandens. Per metus Iš artezinių gręžinių išgaunama apie 1,22 mln. m3 šalto geriamojo vandens, sutvarkoma apie 1,1 mln. m3 nuotekų.

VĮ „Visagino energija" dirba 196 darbuotojai.

Įmonei vadovauja generalinis direktorius Zigmas Jurgutavičius.

VĮ „Visagino energija" valdymo struktūra.