Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

VĮ „Visagino energija", vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 6 ir 11 dalimis, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-227 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija" šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo", Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-228 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija" karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo", Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3E-210 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija" perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo" perskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas.
Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. apie 5,5 proc. mažėja tiekiamos šilumos energijos ir apie 6,62 proc. mažėja karšto vandens kainų dedamosios dėl perskaičiuotų šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų įsigaliojimo ir pradėjus taikyti papildomą kuro ir (ar) šilumos įsigijimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų sąnaudų ar pajamų neatitikimo dedamąją (-0,55 euro ct/kWh) 12 mėnesių laikotarpiui.

ŠILUMOS ENERGIJOS KAINOS (BE PVM) :
Visiems vartotojams:
1. Jei vartotojas pasirinko mokėti mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) kainą už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę - 0,04 euro ct/kWh, šilumos kaina -
5,29 euro ct/kWh.
2. Jei vartotojas pasirinko mokėti mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) kainą kaip pastovų (mėnesio) užmokestį:
2.1. mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis gyventojams (butui) 0,77 Eur/mėn., šilumos kaina - 5,25 euro ct/kWh + 0,77 Eur/mėn.;
2.2. mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis kitiems vartotojams 0,31 Eur/mėn./kW, šilumos kaina - 5,25 euro ct/kWh + 0,31 Eur/mėn./kW.

KARŠTO VANDENS KAINOS (be PVM):
1. esant atvirai šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemai:
1.1. daugiabučių namų gyventojams - 5,99 Eur/m3;
1.2. daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms) - 6,07 Eur/m3;
1.3. kitiems vartotojams - 5,90 Eur/m3.
2. esant uždarai šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemai, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių:
2.1. daugiabučių namų gyventojams - 5,07 Eur/m3;
2.2. daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms) - 5,15 Eur/m3;
2.3. kitiems vartotojams - 5,00 Eur/m3.
3. šilumnešio kaina (kitiems vartotojams, t.t. VĮ IAE) - 0,83 Eur/m3.

Remiantis Šilumos kainų nustatymo metodikos 91 punktu: „Šilumos kainos privalo būti keičiamos kas mėnesį, keičiantis kuro ir (ar) iš nepriklausomų šilumos gamintojų perkamos šilumos kainoms".