SVARBI INFORMACIJA

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

UAB „VISAGINO ENERGIJA‘‘ SVARBI INFORMACIJA
Nuo 2020 m. lapkričio 1 d. UAB „Visagino energija" pereis iš atviros į uždarą šilumos tiekimo sistemą, todėl termofikacinis vanduo, cirkuliuojantis šilumos tiekimo vamzdynu, neatitiks geriamojo vandens kokybės reikalavimų.
Informuojame gyventojus bei kitus daugiabučių namų šilumos ir karšto vandens vartotojus, kad karštą vandenį buities poreikiams galima naudoti tik iš namo karšto vandens tiekimo sistemos.
ĮSPĖJAME, kad termofikacinio vandens iš šildymo sistemos panaudojimas buities poreikiams gali sukelti sveikatos sutrikimus.
Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojams, valdytojams ir už šilumos ūkį atsakingiems asmenims DRAUDŽIAMA naudoti termofikacinį vandenį karšto vandens paruošimui.