Nuo 2013 m. gruodžio 1 d. šilumos kaina mažėja 17,6 proc.

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti         VĮ „Visagino energija" papildomai informuoja, kad nuo 2013 m. gruodžio 1 d. šilumos energijos kaina vartotojams mažėja ne 11 proc. kaip buvo pranešta ankščiau, o 17,6 proc. (palyginus su 2013 m. lapkričio mėn. kaina).


ŠILUMOS ENERGIJOS KAINOS (BE PVM):
Gyventojams
1. Kai šilumos pardavimo kaina taikoma 0,09 ct/kWh  - 21,90 ct/kWh.
2. Kai šilumos pardavimo kaina taikoma 0,82 Lt/per mėn. (nepriklausomai nuo suvartoto šilumos kiekio) - 21,81 ct/kWh + 0,82 Lt/per mėn.

Kitiems vartotojams
1. Kai šilumos pardavimo kaina taikoma 0,09 ct/kWh  - 21,90 ct/kWh.
2. Kai šilumos pardavimo kaina taikoma 57,06 Lt/per mėn. (nepriklausomai nuo suvartoto šilumos kiekio) - 21,81 ct/kWh + 57,06 Lt/per mėn.

KARŠTO VANDENS KAINOS (be PVM):


1. Esant atvirai šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemai:
1.1. daugiabučių namų gyventojams - 23,86 Lt už m3;
1.2. daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms) - 24,20 Lt už m3;
1.3. kitiems vartotojams - 21,85 Lt už m3.


2. Esant uždarai šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemai, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių:
2.1. daugiabučių namų gyventojams - 18,57 Lt už m3;
2.2. daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms) - 18,88 Lt už m3;
2.3. kitiems vartotojams - 18,01 Lt už m3.
3. Šilumnešio kaina (kitiems vartotojams, t.t. VĮ IAE) - 2,46 Lt/m3.

Remiantis Šilumos kainų nustatymo metodikos 120 punktu: „Šilumos kainos privalo būti keičiamos kas mėnesį, jei keičiasi kuro kainos".

Informaciją apie kainų pasikeitimus teikiama tik internetinėse svetainėse www.visaginoenergija.lt, www.visaginas.lt.