Nuo 2014 m. lapkričio 1 d. keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos

Svetainės tekstas: Didelis SpausdintiVĮ „Visagino energija" informuoja, kad nuo 2014 m. lapkričio 1 d. 4,4 proc. didėja tiekiamos šilumos energijos ir 3,0 proc. didėja karšto vandens kainų dedamosios dėl padidėjusios 4,9 proc. gamtinių dujų kainos (palyginus 2014 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėn. gamtinių dujų kainas).
ŠILUMOS ENERGIJOS KAINOS (BE PVM):
Gyventojams
1. Kai šilumos pardavimo kaina taikoma 0,09 ct/kWh / 0,03 euro ct/kWh - 21,32 ct/kWh / 6,17 euro ct/kWh.
2. Kai šilumos pardavimo kaina taikoma 0,82 Lt / 0,24 Eur per mėn. (nepriklausomai nuo suvartoto šilumos kiekio) - 21,23 ct/kWh / 6,15 euro ct/kWh + 0,82 Lt / 0,24 Eur per mėn.

Kitiems vartotojams
1. Kai šilumos pardavimo kaina taikoma 0,09 ct/kWh / 0,03 euro ct/kWh - 21,32 ct/kWh / 6,17 euro ct/kWh.
2. Kai šilumos pardavimo kaina taikoma 57,06 Lt / 16,53 Eur per mėn. (nepriklausomai nuo suvartoto šilumos kiekio) - 21,23 ct/kWh / 6,15 euro ct/kWh + 57,06 Lt / 16,53 Eur per mėn.

KARŠTO VANDENS KAINOS (be PVM):
1. esant atvirai šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemai:
1.1. daugiabučių namų gyventojams - 23,42 Lt/m3 / 6,78 Eur/m3;
1.2. daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms) - 23,75 Lt/m3 / 6,88 Eur/m3;
1.3. kitiems vartotojams - 21,45 Lt/m3 / 6,21 Eur/m3.
2. esant uždarai šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemai, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių:
2.1. daugiabučių namų gyventojams - 18,25 Lt/m3 / 5,29 Eur/m3;
2.2. daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms) - 18,57 Lt/m3 / 5,38 Eur/m3;
2.3. kitiems vartotojams - 17,71 Lt/m3 / 5,13 Eur/m3.
3. šilumnešio kaina (kitiems vartotojams, t.t. VĮ IAE) - 2,46 Lt/m3 / 0,71 Eur/m3.

Remiantis Šilumos kainų nustatymo metodikos 120 punktu: „Šilumos kainos privalo būti keičiamos kas mėnesį, jei keičiasi kuro kainos". Informaciją apie kainų pasikeitimus teikiama tik internetinėse svetainėse www.visaginoenergija.lt, www.visaginas.lt.