Struktūra ir kontaktai

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

 ADRESAS KORESPONDENCIJAI:

 

UAB  „Visagino energija"

Taikos pr. 26A, a. d.  Nr. 3, 31002 Visaginas

Tel. (8 386) 25901; faks. (8 386) 60840;

el. paštas  visagino_energija@visaginoenergija.lt


 KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIUS

 

Komercijos tarnyba

Taikos pr. 15, 31107 Visaginas

Tel. (8 386) 73219; faks. (8 386) 71021

Darbo laikas: I-IV 8.00-17.00*

V 8.00- 15.45*, pietų pertrauka 12.00-12.45

* Prieššventinę dieną darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.

 


 KASOS

 

Komercijos tarnyba

Taikos pr. 15, 31107 Visaginas

Tel. (8 386) 71808

Darbo laikas: I-V 9.00-17.45 *

Kasos dirba be pietų pertraukos.

* Prieššventinę dieną darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.

Šeštadienį, sekmadienį kasos nedirba. DISPEČERIS

 

Eksploatavimo organizavimo ir remonto inžinierius budintis (galima kreiptis visą parą).

Tel.: (8 386) 71132; mob. tel. 8656 09713.

Budinčiam inžinieriui Jūs galite pranešti

apie avarines situacijas gatvės vandens,

nuotekų tinkluose ir apie sugadintą vandens apskaitos prietaisą.

Jums bus suteikta informacija apie:

kiekvieno vandens tiekimo nutraukimo atvejo priežastis

ir trukmę; vykdomus remonto darbus.


Įmonė „Visagino energija“ įregistruota 2002 m. spalio 21 d. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 2112 „Dėl valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės įstatinio kapitalo mažinimo ir turto perdavimo, taip pat VĮ „Visagino energija“ įstatinio kapitalo didinimo“ įmonė „Visagino energija" perėmė VĮ Ignalinos atominės elektrinės šilumos tiekimo ir požeminių komunikacijų cechui priskirtą ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį, trumpalaikį materialųjį turtą, kartu buvo perduotos nepagrindinės veiklos šilumos tiekimo ir požeminių komunikacijų cecho funkcijos. Minėtas cechas pradėjo savo veiklą dar 1977 m. spalio mėnesį ir buvo seniausias cechas Ignalinos atominėje elektrinėje, kuris tiekė miestui elektrą, šilumą, vandenį ir teikė nuotekų tvarkymo paslaugas.

Vadovaudamasi 2003 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-19 „Dėl turto perdavimo iš IAE VĮ „Visagino energija“ sąrašų patvirtinimo“ 2003 m. sausio 17 d. įmonė „Visagino energija“ gavo iš IAE turto už 17 982 302,20 Eur. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 582 „Dėl valstybės turto investavimo“, įmonė „Visagino energija“ perdavė uždarajai akcinei bendrovei „Visagino atominė elektrinė“ elektros energijos skirstomuosius bei perdavimo tinklus ir nuo 2010 m. lapkričio 1 d. nebevykdo elektros energijos tiekimo veiklos. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 1209 „Dėl valstybės turto perdavimo valstybės įmonei „Visagino energija“ įmonė perėmė iš IAE šiluminę katilinę.

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr.  ĮV-E-402  „Dėl savivaldybės įmonės „Visagino energija“ įstatų patvirtinimo ir vadovo darbo sutarties pakeitimo“ patvirtinti nauji SĮ „Visagino energija“ įstatai.

2019-12-20 Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu priimtas sprendimas pertvarkyti savivaldybės įmonę „Visagino energija" į uždarąją akcinę bendrovę „Visagino energija".

UAB  „Visagino energija“ savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra savivaldybė. Įmonės savininko teisės ir pareigas įgyvendina savivaldybės vykdomoji institucija -  Visagino savivaldybės administracija.

UAB „Visagino energija“ teikia Visagino savivaldybės vartotojams centralizuotai tiekiamų energijos išteklių kompleksą: šilumos energiją (šilumos, garo ir karšto vandens gamyba ir tiekimas), šaltą vandenį (geriamojo šalto vandens gavyba, ruošimas ir tiekimas) ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Įmonė turi patirties visose energijos išteklių tiekimo, pirkimo-pardavimo srityse ir yra vienintelė tokio tipo įmonė Lietuvoje. Per 2018 metus „Visagino energija“ patiekė apie 247,50 tūks. MWh šilumos ir apie 267,40 tūkst. m3 karšto vandens. Per metus Iš artezinių gręžinių išgaunama apie 1,19 mln. m3 šalto geriamojo vandens, sutvarkoma apie 1,11 mln. m3 nuotekų.

UAB „Visagino energija" dirba 190 darbuotojai.

Įmonei vadovauja generalinis direktorius Zigmas Jurgutavičius.

 


PADALINIAI

Pagrindinė įmonėje vykdoma veikla - šilumos, garo ir karšto vandens gamyba ir tiekimas; šalto geriamojo vandens gavyba, ruošimas ir tiekimas; nuotekų šalinimas bei valymas. Vykdydama šias veiklas įmonė atlieka energetinės įrangos montavimą ir techninę priežiūrą, šilumos tinklų, vandentiekio sistemų eksploatavimą, aplinkos ir jos taršos šaltinių laboratorinius matavimus, žemės darbus, bendruosius ir specialiuosius statybos darbus bei užsiima kita veikla, numatyta įmonės įstatuose.

Šias veiklas vykdo atskiri įmonės padaliniai: 

Pareigos

Vardas, pavardė

Telefonas

El. pašto adresas

ADMINISTRACIJA

Generalinis direktorius

Zigmas Jurgutavičius

(8 386) 25901

visagino_energija@visaginoenergija.lt

Gamybos direktorius         

Arūnas Kalauskas

(8386)  25907

a_kalauskas@visaginoenergija.lt

Ryšių su visuomene specialistas

Dmitrij Ikonikov

(8 386) 25920

(8 656) 09767

info@visaginoenergija.lt

Personalo skyriaus vadovė

Aliona Sinicienė

(8 386) 25919

a_siniciene@visaginoenergija.lt

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas

Gintautas Krasauskas

(8 386) 25916

g_krasauskas@visaginoenergija.lt

Aplinkos apsaugos inžinierius

Edgaras Lavruvianecas

(8 386) 25959

e_lavruvianecas@visaginoenergija.lt

APRŪPINIMO TARNYBA

Aprūpinimo direktorius

Rimantas Niparavičius

(8 386) 25904

r_niparavicius@visaginoenergija.lt

Viešųjų pirkimų vyr. specialistė

Jovita Stanevičiūtė 

(8 386) 25958

j_staneviciute@visaginoenergija.lt

 

 

 

 

FINANSŲ IR EKONOMIKOS TARNYBA

Vyr. buhalterė

Viktorija Kantakevičienė

(8 386) 25910

v_kantakeviciene@visaginoenergija.lt

Buhalterinės apskaitos skyriaus vadovė

Svajūnė Cicėnienė

(8 386) 25922

s_ciceniene@visaginoenergija.lt

Ekonomikos skyriaus vadovė

Viktorija Abaravičienė

(8 386) 25911

v_abaraviciene@visaginoenergija.lt

Vyr. ekonomistė

Ana Smirnova

(8 386) 25911

a_smirnova@visaginoenergija.lt

ENERGETIKOS SKYRIUS

Vyr. energetikas

Anatoly Dodonov

(8 386) 25903

a_dodonov@visaginoenergija.lt

GAMYBOS TECHNIKOS SKYRIUS

Gamybos technikos skyriaus vadovas

Valerjan Vitkovskij

(8 386) 25905

v_vitkovskij@visaginoenergija.lt

KOMERCIJOS TARNYBA

Komercijos direktorius

Viačeslav Šimkus

(8 386) 71021

v_simkus@visaginoenergija.lt

Klientų aptarnavimo skyriaus vadovė

Daiva Kalauskienė

(8 386) 71164

d_kalauskiene@visaginoenergija.lt

Juristas

 

(8 386) 71463

 

Specialistai

 

(8 386) 73219

visagino_energija@visaginoenergija.lt

Įrenginių eksploatavimo meistras

Sergej Pervušin

(8 386) 71123

s_pervusin@visaginoenergija.lt

VANDENVIETĖS IR VALYMO ĮRANGOS BARAS

Vandenvietės ir valymo įrangos baro viršininkas

Aleksej Lisickij

(8 386) 25946

a_lisickij@visaginoenergija.lt

CHEMIJOS IR BAKTERIOLOGIJOS LABORATORIJA

Chemijos ir bakteriologijos laboratorijos viršininkė

Svetlana Radzevičienė

(8 386) 25971

(8 656) 09711 

s_radzeviciene@visaginoenergija.lt

INŽINERINIŲ TINKLŲ BARAS

Inžinerinių tinklų baro viršininkas

Alfonsas Šimulynas

(8 386) 72091

a_simulynas@visaginoenergija.lt

ŠILUMINĖ KATILINĖ

Šiluminės katilinės viršininkas

Vitalij Lavruvjanec

(8 386) 25974

v_lavruvjanec@visaginoenergija.lt

SKUBI PAGALBA

Eksploatavimo organizavimo ir remonto inžinierius budintis (galima kreiptis visą parą)

(8 386) 71132

(8 656) 097 13

 itb@visaginoenergija.lt

UAB „VISAGINO ENERGIJA“ VALDYBA 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 5 punktu ir 10 straipsnio 8, 10 dalimis, Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo", 48 punktu, Savivaldybės įmonės „Visagino energija" įstatų, patvirtintų Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-E-402 „Dėl Savivaldybės įmonės „Visagino energija" įstatų patvirtinimo ir vadovo darbo sutarties pakeitimo", 13 punktu ir atsižvelgiant į Kandidatų į įmonės „Visagino energija" valdybos narių vietas atrankos komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 4-175 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės „Visagino energija" valdybos narių vietas atrankos komisijos sudarymo" 2018 m. balandžio 26 d. posėdžio protokolą Nr. (32.10-171)-252-49 bei 2018 m. gegužės 31 d. posėdžio protokolą Nr. (32.10-171)-252-63, atšaukti visi valstybės įmonės „Visagino energija" valdybos nariai, paskirti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 4-590 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija" valdybos narių skyrimo".

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 4-415 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija" valdybos narių skyrimo" paskirti ketverių metų laikotarpiui įmonės „Visagino energija" valdybos nariai:


• Viktorija Abaravičienė, UAB „Visagino energija" darbuotojų atstovė;
• Rokas Baliukovas, nepriklausomas valdybos narys;
• Valentina Raubiškienė, Visagino savivaldybės administracijos atstovė;
• Gintaras Makšimas, nepriklausomas valdybos narys;
• Andrius Urbonas, nepriklausomas valdybos narys.

 

UAB „VISAGINO ENERGIJA" VALDYMO STRUKTŪRA (pdf)