Naujienos

Aktuali informacija UAB „Visagino energija“ klientams

2022 08 19

UAB „Visagino energija“ pagrindinis tikslas – užtikrinti nenutrūkstamą geriamojo vandens ir šilumos energijos tiekimą, nuotekų surinkimą ir valymą Visagino m. gyventojams ir verslo subjektams. Tai gyvybiškai svarbios miestui užduotys, kurias Mūsų specialistai atlieka 24 valandas per parą ištisus metus. 2022 m. vasara, kaip ir kasmet, buvo darbinga, tačiau dėl grėsmingos situacijos energijos išteklių rinkose, ją galima pavadinti išskirtine. Pristatome pagrindinius UAB „Visagino energija“ 2022 m. vasaros darbus ir įvykius.

Energijos išteklių kainos ir šilumos energijos tarifas

Su nerimu stebėjome energijos išteklių (biokuro, gamtinių dujų ir elektros energijos) kainų augimą. Visą vasarą LR Vyriausybės atstovai ir įvairūs ekspertai dalijosi savo įžvalgomis dėl artėjančio 2022-2023 m. šildymo sezono tarifų. Visi vieningai sutarė, kad energijos išteklių kainų augimas tęsis, todėl šildymas Lietuvos vartotojams, lyginant su 2021-2022 m. šildymo sezonu, brangs.

2022 m. liepos mėn. biokuro kaina rinkoje buvo 2,5 karto, o gamtinių dujų apie 5 kartus aukštesnė nei prieš metus (pagal VERT ir GET Baltic duomenys). Artėjant šildymo sezonui prognozuojamas dar didesnis kainų šuolis.

Neapibrėžtumas jaučiamas ir biokuro biržoje. Dėl neprognozuojamo kainų augimo sutrikdytas apsirūpinimas biokuro atsargomis žiemos sezonui. Kuro tiekėjai laukdami dar didesnių kainų neskuba pasirašyti sandorių.

UAB „Visagino energija“ kartu su Visagino savivaldybės administracija siekdami sušvelninti energijos išteklių brangimo įtaką tarifui ir Visaginiečių išlaidoms už šildymą, savo ruožtu ėmėsi konkrečių veiksmų. Po ilgų laukimo mėnesių gautas VERT pritarimas Bendrovės prašymui nustatant naujas tarifo dedamąsias. Taip pat pritarta kuro struktūros atnaujinimui. Visagino sav. tarybai pritarus abu šitie veiksmai turės teigiamos įtakos amortizuojant drastiško energijos išteklių brangimo įtaką tarifui. Teigiamas efektas sudarys virš 20 %.

Taip pat naujam periodui paruoštas projektas dar labiau sumažinantis priklausomybę nuo gamtinių dujų. Tikimės, kad VERT artimiausiu metu priims sprendimą nustatyti naują kuro struktūrą, kurioje gamtinės dujos sudarys tik 30%, o biokuras net 70%. 

Atlikti planiniai tinklų priežiūros ir remonto darbai, suremontuotas ir paruoštas šildymo sezonui vienas iš katilų, modernizuotos elektros energijos sistemos vandens valymo įrenginiuose ir vandenvietėje

Sėkmingi hidrauliniai bandymai dar kartą įrodė, kad investicijos į šilumos ir vandentiekio tinklų modernizavimą – teisingas kelias. Tačiau nereikia pamiršti, kad apie 50% visų Visagino miesto tinklų (vandentiekio ir šilumos) vis dar reikalauja atnaujinimo. Visagino sav. tarybai pritarus naujame investiciniame plane iškeltas tikslas nuosavomis lėšomis modernizuoti apie 3,5 km. šilumos ir vandentiekio tinklų. Atsiradus galimybei pritraukti ES lėšas, planas bus papildytas.

Siekiant užtikrinti saugų ir nenutrūkstamą vandens tiekimą Visagino savivaldybės vartotojams ir Nuotekų valyklos ir Vandenvietės elektros energijos sistemos atitikimą I patikimumo kategorijos reikalavimams, sėkmingai modernizuota Vandenvietės esama elektros energijos sistema. Įrengtas stacionarus rezervinės galios maitinimo šaltinis – 400 kVA/ 320 kW galios dyzelinis elektros generatorius, bei įsigytas kilnojamas 50 kVA/40kW elektros generatorius.

Taip pat modernizuota nuotekų surinkimo siurblinių esama elektros energijos sistema. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą nuotekų siurblinių veiklą, dingus elektros tiekimui, įrengti 5 stacionarūs rezervinės galios maitinimo šaltiniai – dyzeliniai generatoriai po 35 kW.

Ruošiantys ateinančiam šildymo sezonui buvo atlikti pagrindinio katilo remonto darbai.

Pasirašyta nauja kolektyvinė sutartis

„Visagino energija“ – socialiai atsakinga bendrovė. O didžiausias mūsų turtas – mūsų darbuotojai. Įmonėje dirba apie 200 visaginiečių, kurių gerovė bendrovei yra ypač svarbi. Sėkmingų derybų su profesinės sąjungos „Solidarumas“ rezultatu tapo naujos redakcijos „Kolektyvinė sutartis“, kuri ženkliai pagerino darbo sąlygas ir sustiprino bendrovės darbuotojų socialines garantijas.

Parama

Nuoširdžiai užjausdami tuos, kurie dėl aktyvių karo veiksmų Ukrainoje, buvo priversti palikti savo namus UAB „Visagino energija“ darbuotojai kartu su Bendrovės profesinės sąjunga „Solidarumas“ įsigijo 32 kuprines moksleiviams, kanceliarinių priemonių rinkinius, higienos reikmenis ir kitas reikalingas prekes ir perdavė jas „Raudonojo kryžiaus“ Visagino sk. darbuotojams bei iš Ukrainos nuo karo pabėgusioms šeimoms.

Apdovanojimai

Bendrovė daug dėmesio skiria darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui. Patyrusių ir jaunų specialistų sinergija atneša savo rezultatus. Vasaros pradžioje UAB „Visagino energija“ gamybos direktorius Arūnas Kalauskas buvo pelnytai apdovanotas „Lietuvos energetiko garbės ženklu“. „Šilumos energetikos garbės ženklu“ apdovanotas inžinerinių tinklų baro viršininkas Alfonsas Šimulynas, LR Energetikos ministro padėkos sulaukė šilumos katilinės viršininkas Vitalij Lavruvjanec, LR Aplinkos apsaugos ministro padėkos raštais apdovanoti aplinkos apsaugos inžinierius Edgaras Lavruvianecas, chemijos ir bakteriologijos laboratorijos technikė Liubovė Tkačiova, vandenvietės ir valymo įrenginių baro šaltkalvis Anatolij Pustovetov. Dar 22 UAB „Visagino energija“ specialistai, už savo svarų indėlį į patikimą šilumos ir vandens tiekimą Visagino gyventojams, apdovanoti Lietuvos šilumos tiekėjų ir Lietuvos vandens tiekėjų asociacijų garbės raštais.