Naujienos

Dėl UAB "Visagino energija" informacijos pateiktos Visagino savivaldybės tarybos Miesto plėtros ir vietinio ūkio komiteto nariams

2022 01 19

Šiandien UAB „Visagino energijos“ generalinis direktorius Zigmas Jurgutavičius dalyvavo Visagino savivaldybės tarybos Miesto plėtros ir vietinio ūkio komiteto posėdyje. Komiteto nariams buvo pateikta išsami informacija apie esamą situaciją energijos išteklių rinkoje, energijos išteklių kainas ir jų įtaką UAB „Visagino energija“ šilumos energijos tarifo dydžiui. Z. Jurgutavičius supažindino Visagino savivaldybės tarybos narius su bendrovės sprendimais, kurie per 2-3 metus leis sumažinti tarifo kintamosios dalies dedamąją dalį iki 40 %.


Bendravimas su komiteto nariais vyko konstruktyviai ir dalykiškai. Priekaištų bendrovės veiklai išsakyta nebuvo.


Dėl informacijos Visagino savivaldybės tarybos Miesto plėtros ir vietinio ūkio komitetui

  • Šilumos energijos kainos (tarifas) derinamos su Valstybine energetikos reguliavimo taryba (toliau - VERT) ir nustatomos savivaldybės tarybos sprendimais. Šiuo metu galiojanti bazinė šilumos kaina suderinta ir nustatyta 2019 m. gegužės mėn. Kuro struktūra kainoje sudaro 50 proc. dujų ir 50 proc. biokuro, nustatoma pagal Šilumos kainų skaičiavimo metodikos reikalavimus 3 metams į priekį, atsižvelgiant į praeitų 3 metų vidurkį (2016, 2017, 2018 m.). Naujos bazinės šilumos kainos projektas VE planuoja pateikti 2022 m. vasarą, joje bus įskaičiuota apie 30 proc. dujų ir apie 70 proc. biokuro. Taip pat naujoje bazinėje kainoje bus įvertintos mažesnės vandens technologiniam procesui sąnaudos dėl modernizuotų šilumos punktų mieste. Jeigu šilumos punktų modernizavimo projektas būtų įvykdytas anksčiau, į kainą jau dabar būtų įskaičiuota 70/30 proc. kuro struktūra, ir tai galėtų sumažinti šilumos kainą iki 20% proc.

  • Šilumos kainų augimą per šį šildymo sezoną lėmė ženkliai padidėjusios energetinių išteklių kainos. Palyginus su praeitu šildymo sezonu biokuras pabrango dvigubai, o gamtinių dujų kaina padidėjo 6,5 karto. 2021 m. gruodžio mėn. vidutinė rinkos biokuro kaina buvo 26,85 Eur/MWh, dujų (žaliavos) – 96,15 Eur/MWh. Kuomet "Visagino energija" faktinė biokuro pirkimo kaina sudarė 16,88 Eur/MWh, dujų (žaliavos)  – 93,13 Eur/MWh, nes įmonėje nuolat analizuojami kuro įsigijimo biržos ir rinkos sandoriai ir vykdomi pirkimai mažiausiomis kainomis. Jeigu energetinių išteklių pirkimo kainos augtų infliacijos ribose, šiuo metu taikoma šilumos kaina būtų 40 proc. mažesnė. Pavyzdžiui, 2021 m. gruodžio mėn. kaina galėtų būti 5,5 ct/kWh, o ne 7,61 ct/kWh. Deja, įmonė negali paveikti energetinių išteklių rinkos kainų augimo.

  • 2022 m. sausio mėn. šilumos kaina 8,77 ct/kWh, prognozuojama vasario mėn. kaina 9,46 ct/kWh. Šių kainų pastovioji dalis sudaro 1,84 ct/kWh, ji dengia įmonės turto nusidėvėjimo, remonto ir medžiagų bei darbo užmokesčio sąnaudas. Pastovioji dalis nustatyta 2019 m. gegužės mėn. ir nesikeičia iki tarifo perskaičiavimo. Didžiąją kainos dalį (apie 70 proc.) sudaro kintamosios sąnaudos, t.y. kuro įsigijimo (dujų ir biokuro), perkamos iš NŠG (nepriklausomi šilumos gamintojai) šilumos energijos, vandens ir elektros technologiniam procesui sąnaudos (žiūrėti 1 priedą – UAB „Visagino energija“ šilumos kainų diagramos).

  • Atkreipiame dėmesį, kad papildomai surinktas pajamas dėl įskaičiuotų į kainą ir faktinių kuro įsigijimo sąnaudų skirtumo įmonė privalo grąžinti vartotojams. Šiuo metu vykdomas 0,21 ct/kWh grąžinimas, kuris taikomas nuo 2019 m. liepos mėn. iki 2022 m. kovo mėn.. Per 10 metų įmonė grąžino vartotojams beveik 7,0 mln. Eur. 

  • UAB "Visagino energija" kainodara yra reguliuojama VERT, kad paslaugos būtų teikiamos vartotojams kainomis ne didesnėmis nei sąnaudos, būtinos toms paslaugoms teikti. Pelno dydis nustatomas teikiamų paslaugų tarifuose ir naudojamas investicijoms – nusidėvėjusios infrastruktūros atstatymui.

  • Tuo atveju, jeigu iš šilumos ar šalto vandens ir nuotekų tvarkymo veiklų gaunamas viršpelnis,  pelno dalis, viršijanti suderintą su VERT ir įskaičiuotą į kainą, yra grąžinama vartotojams sumažinant ateinančio laikotarpio paslaugų kainas.

  • Paskutinio 2019-2020 m. šilumos tinklų modernizavimo projekto tikslas yra pasiektas. Bendri nuostoliai tinkluose 2021 m. duomenimis sudarė 10 proc., kas yra vienas geriausių rodyklių visoje Lietuvoje ir atitinka Skandinavijos šalių standartus. Pabrėžiame, kad skaičiuojant šilumos kaną faktiniai technologiniai nuostoliai yra apribojami, ir jeigu viršija normatyvinius, apskaičiuotus pagal Nuostolių skaičiavimo metodiką, viršijimas neįskaičiuojamas į tarifą. "Visagino energija" faktiniai nuostoliai įskaičiuoti į šiuo metu galiojantį tarifą 12 proc. neviršija normatyvinių (16 proc.).

  • Informacija apie 2021 m. gruodžio mėn. minimalų ir maksimalų šilumos energijos sąnaudų dydį 1 m2, šilumos suvartojimą pagal įvairius daugiabučių namų tipus ir duomenys apie išlaidų šildymui skirtumą tarp tuo pačio daugiabučio namo skirtingų laiptinių pateikiami 2 priedo lentelėse.    

UAB „Visagino energija“ dėkoja Visagino savivaldybės tarybos Miesto plėtros ir vietinio ūkio komiteto nariams už domėjimąsi bendrovės veikla ir jaučiamą palaikymą siekiant bendrų tikslų.