Naujienos

Informacija apie 2024 m. vasario mėn. šilumos energijos suvartojimą

2024 03 20

Jūsų dėmesiui 2023/2024 m. vasario mėn. šilumos energijos suvartojimo Visagino daugiabučiuose lyginamoji analizė 


Pagrindiniai skaičiai:

 - 2024 m. vasaris buvo 2,4 oC laipsniais šiltesnis už 2023 m. vasarį

 - 2024  vasario mėn. bendras daugiabučių šilumos energijos suvartojimas buvo 8% mažesnis lyginant su 2023 m. vasario mėn.

- 2024 vasario mėn. 21 daugiabutyje (ar jų atskiruose laiptinėse) 1 m2 išlaidos šildymui padidėjo lyginant su 2023 m. vasariomėn.

 - 2024 m. vasario mėn. 1 m2 šildymo išlaidos daugiabučiuose nuo 0,66 iki 2,25 Eur/m2


PLAČIAU SKAITYTI ČIA 

https://www.visaginoenergija.lt/uploads/2023-2024%20lyginamoji%20(vasaris).pdf