Naujienos

Ką daryti pastebėjus žalios spalvos vandenį?

2021 05 13

Vykdant  Visagino centralizuotoje šilumos tiekimo sistemoje cirkuliuojančio termofikacinio vandens nutekėjimo prevenciją nuo 2021 m. gegužės 17 d. UAB „Visagino energija“ naudos fluoresceino dažus. Jie yra žalios spalvos ir padeda operatyviau nustatyti šilumos tiekimo vamzdynų ir įrenginių nesandarumus.

Esant nesandariam šilumos punkto karšto vandens šildytuvui (šilumokaičiui), fluoresceino dažais nudažytas termofikacinis vanduo gali patekti ir į buitinius karšto vandens vartojimo prietaisus. Toks termofikacinis dažytas vanduo nėra kenksmingas sveikatai ir aplinkai, tačiau jo gerti, naudoti maisto ruošimui nerekomenduojama. Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba leidžia naudoti fluoresceino dažus.  

Pastebėjus lauke, gatvėje tekantį žalios spalvos vandenį, prašome pranešti UAB „Visagino energija“ budinčiam dispečeriui (8 386) 7 11 32.

Jeigu žalią karštą vandenį pastebėsite savo bute arba daugiabutyje, skubiai praneškite namo administratoriui (UAB „Visagino būstas“ arba bendrijos pirmininkui).

Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą.