Šilumos suvartojimas pagal adresą

Namo informacija

Gatvė Namo numeris Butai Namo priojekto tipas Aukštų sk.

Namo informacija

Laikotarpis Dienolaipsniai 1 kWh kaina Vidutinė lauko oro temperatūra, °C Plotas šilumos paskirstymui, m² Name suvartotas šilumos kiekis, MWh Šilumos kiekis pastatui šildyti, MWh Maksimali šilumos suvartojimo norma šildymui, kWh/m² Vidutinė šilumos suvartojimo norma šildymui, kWh/m² Faktinis šilumos suvartojimas šildymui, kWh/m² Šilumos kiekis šildymui, kWh/m²/dienolaipsniai Bendras šilumos kiekis karšto vandens pašildymui ir cirkuliacijai, MWh Sunaudoto karšto vandens kiekis pagal įvadinių skaitiklių rodmenis, m³ Namo vartotojų deklaruotas karšto vandens kiekis, m³ Šilumos kiekis karšto vandens pašildymui pagal įv. skait., MWh Šilumos kiekis karšto vandens pašildymui pagal deklaravima, MWh Šilumos kiekis karšto vandens cirkuliacijai, MWh Šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vadeniu, MWh