Darbo užmokestis

UAB  „Visagino energija“ darbuotojų 2024 m. vidutinis mėnesio darbo užmokestis
                   
Darbuotojų grupės   I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis
2023 m. vidutinis  darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur
Aukščiausio lygio vadovai 5036 5 6420

5

8000


Vadovai 

2722 4 2986

4

3444


Skyriaus vadovai

2191 8 2203

8

2321

 

Specialistai

1621 48 1742

50

1762

Žemesnio lygio vadovai 1825 14 1932

14

2002

 

Darbininkai

1387 104 1476

108

1556

  
Viso: 1629 183 1851 189 1970