Finansinės ataskaitos


2024 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys ir tarpinis 2024 m. trijų mėnesių pranešimas

UAB „Visagino energija“ 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys, nepriklausomo auditoriaus išvada ir audito ataskaita


Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir tarpinis pranešimas už 2023 m. 9 mėn.


Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir tarpinis pranešimas už 2023 m. 6 mėn.


Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir tarpinis pranešimas už 2023 m. 3 mėn.


UAB Visagino energija 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys, nepriklausomo auditoriaus išvada 


UAB Visagino energija 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys, nepriklausomo audito ataskaita

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir tarpinis pranešimas už 2022 m. 9 mėn.


Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir tarpinis pranešimas už 2022 m. 6 mėn.


Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir tarpinis pranešimas už 2022 m. 3 mėn.


UAB Visagino energija 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys, nepriklausomo auditoriaus išvada ir audito ataskaita


Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir tarpinis pranešimas už 2021 m. 9 mėn.


Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir tarpinis pranešimas už 2021 m. 6 mėn.


Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir tarpinis pranešimas už 2021 m. 3 mėn.


Nepriklausomo auditoriaus išvada, audito ataskaita ir metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 metus


Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir tarpinis pranešimas už 2020 m. 9 mėn

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir tarpinis pranešimas už 2020 m. 6 mėn

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir tarpinis pranešimas už 2020 m. 3 mėn

2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys, nepriklausomo auditoriaus išvada ir audito ataskaita

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir tarpinė veiklos ataskaita už 2019 m. 9 mėn. 

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir tarpinė veiklos ataskaita už 2019 m. 6 mėn.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir tarpinė veiklos ataskaita už 2019 m. 3 mėn.