Geriamojo vandens suvartojimas

Versija spausdinimui

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 989, patvirtinto Atsisakymo už pateiktą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo (paskelbta TAR 2015-09-21, i.k. 2015-14023) 4 punktu, informuojame,

kad Visagino savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis sudaro - 1,839 vienam gyventojui per mėnesį.

Abonentams, kuriems dėl techninių ar kitu priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, už pateiktą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas taikome vidutinį geriamojo vandens kiekį padauginus iš koeficiento 2. 

Sąlygos taikomos nuo 2023 m. sausio 1 d.