Geriamojo vandens ir nuotekų saugos ir kokybės rodikliai

  • Titulinis
  • Geriamojo vandens ir nuotekų saugos ir kokybės rodikliai


Programinės priežiūros ataskaita už 2023 m.

Geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai už 2023 metus

Paviršinių gamybinių nuotekų tvarkymo kokybės rodikliai už 2023 metus

Paviršinių gamybinių nuotekų tvarkymo kokybės rodikliai už 2022 metus

Buitinių nuotekų tvarkymo kokybės rodikliai už 2022 metus

Išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys už 2022 m. IV ktv.

Išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys už 2022 m. III ktv.

Išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys už 2022 m. II ktv.

Išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys už 2022 m. I ktv.

Programinės priežiūros ataskaita už 2021 m.


Geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai už 2021 metus 

Paviršinių gamybinių nuotekų tvarkymo kokybės rodikliai už 2021 metus

Buitinių nuotekų tvarkymo kokybės rodikliai už 2021 metus

Išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys už 2021 m. IV ktv.

Išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys už 2021 m. III ktv.

Išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys už 2021 m. II ktv.

Išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys už 2021 m. I ktv.

Geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai už 2020 metus

Paviršinių gamybinių nuotekų tvarkymo kokybės rodikliai už 2020 metus

Buitinių nuotekų tvarkymo kokybės rodikliai už 2020 metus