Kokie karšto ir geriamojo vandens suvartojimo normatyvai taikomi atsisakius įleisti tiekėjo įgaliotą atstovą

  • Titulinis
  • Kokie karšto ir geriamojo vandens suvartojimo normatyvai taikomi atsisakius įleisti tiekėjo įgaliotą atstovą

Informuojame, kad pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių 57 p. atsisakius įleisti geriamojo vandens tiekėjo įgaliotą atstovą, pateikusį geriamojo vandens tiekėjo įgalioto asmens pasirašytą prašymą ir geriamojo vandens tiekėjo išduotą darbo pažymėjimą su darbuotojo nuotrauka, vardu, pavarde, pareigomis, darbo dienomis nuo 8 iki 20 val. į butą įrengti ar pakeisti geriamojo vandens apskaitos prietaisus, atlikti jų metrologinę patikrą, patikrinti apskaitos prietaisų techninę būklę, eksploatavimo sąlygas, teisės aktų nustatyta tvarka sustabdyti geriamojo vandens tiekimą įsiskolinusiam asmeniui, nuo atsisakymo įleisti dienos suvartoto geriamojo vandens kiekis vartotojams skaičiuojamas vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį (K) padauginus iš koeficiento 2.

Geriamojo vandens norma 2023 m. sudaro:  1,839 x 2 = 3,678 m3/žmogui per mėn..

Pagal Šilumos ir karšto vandens kiekio nustatymo butų ir kitų patalpų savininkams, atsisakiusiems įsileisti šilumos ir karšto vandens tiekėjų bei šių sistemų prižiūrėtojų įgaliotus atstovus, metodika:

Suvartoto karšto vandens norma sudaro: 5,30 m3/žmogui per mėn..

Prašome suteikti galimybę patekti į Jums priklausantį butą pakeisti vandens skaitiklius. Atsisakius įleisti geriamojo vandens tiekėjo įgaliotą atstovą suvartoto vandens kiekiai bus skaičiuojami pagal aukščiau nurodytas  teisės aktų nustatytas normas.

Skaitiklių keitimo laiką galite suderinti:

-          telefonu (8 386)  71 123 arba +370 645 51816;

-          atvykus į Komercijos tarnybą adresu Taikos pr. 15,  204 kab..