Birželis

Versija spausdinimui

Nuo 2021 m. birželio 1 d. keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos

UAB „Visagino energija“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 6 ir 11 dalimis, Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. TS-124 „Dėl savivaldybės įmonės „Visagino energija“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. O3E-195 „Dėl SĮ „Visagino energija“ šilumos kainos dedamųjų“, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. balandžio 19 d. nutarimu Nr. O3E-112 „Dėl SĮ „Visagino energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. TS-255 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“, Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. TS-256 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ geriamojo vandens apskaitos prietaisų mokesčio nustatymo“  bei remdamasis Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96, 91 punktu perskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas.

Nuo 2021 m. birželio 1 d. 20,6 proc. didėja tiekiamos šilumos energijos ir apie 9,9 proc. didėja karšto vandens kainų dedamosios palyginus su 2021 m. gegužės mėn.

Vartotojams, pasirinkusiems mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos 

Pastovioji dedamoji

1,74 Euro ct/kWh 

Kintamoji dedamoji

3,40 Euro ct/kWh 

Šilumos pardavimo kaina už realizuotą kiekį

0,10 Euro ct/kWh 

Papildomai gautų pajamų grąžinimas

- 0,21* Euro ct/kWh

Galutinė vienanarė šilumos kaina be PVM 

5,03 Euro ct/kWh

Galutinė vienanarė šilumos kaina su PVM 9%

5,48 Euro ct/kWh

Vartotojams, pasirinkusiems mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį gyventojams (butui) – 1,56 Eur/mėn.:

Pastovioji dedamoji

1,74 Euro ct/kWh 

Kintamoji dedamoji

3,40 Euro ct/kWh

Šilumos pardavimo pastovus mėnesinis užmokestis

1,56 Eur/mėn.

Papildomai gautų pajamų grąžinimas

- 0,21* Euro ct/kWh

Galutinė vienanarė šilumos kaina

4,93 Euro ct/kWh + 1,56 Eur/mėn.

Vartotojams, pasirinkusiems mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį, kitiems vartotojams – 0,73 Eur/mėn./kW:

Pastovioji dedamoji

1,74 Euro ct/kWh 

Kintamoji dedamoji

3,40 Euro ct/kWh

Šilumos pardavimo pastovus mėnesinis užmokestis

0,73 Eur/mėn./kW

Papildomai gautų pajamų grąžinimas

- 0,21* Euro ct/kWh

Galutinė vienanarė šilumos kaina

4,93 Euro ct/kWh + 0,73 Eur/mėn./kW

Dvinarė kaina:

Pastovioji dedamoji (už vidutinę vartojimo galią)

12,70 Euro už kW per mėnesį

Kintamoji dedamoji (už suvartotą šilumos kiekį)

3,40 Euro ct/kWh

*  Papildoma dedamoji dėl 2017 m. gegužės 1 d. - 2018 m. balandžio 30 d. nesugrąžintų papildomai gautų pajamų suma dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti neatitikties bei dėl 2018 m. sausio 1 d. -  2018 m. liepos 31 d. faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro ir įsigytos šilumos kainų skirtumo, nustatyta VST 2019-05-28 sprendimu Nr.TS-124, paskirstyta 24 mėn. laikotarpiui (2019 m. liepos – 2021 m. birželio mėn.), baziniam realizacijos kiekiui (211,7 tūkst. MWh).

Mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,10 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis per mėnesį 0,73 Eur/mėn./kW arba mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 1,56 Eur/mėn.

Karšto vandens kainos dedamosios, Eur/m3:

Daugiabučių namų gyventojams

Kainos dedamosios

Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai

Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai

Pastovioji dedamoji

0,27 Eur/m

0,27 Eur/m3

Kintamoji dedamoji

5,60 Eur/m3  

4,71 Eur/m

Karšto vandens kaina

be PVM

5,87 Eur/m3

4,98 Eur/m3

su 9 proc. PVM

6,40 Eur/m3

5,43 Eur/m3


Daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms)

Kainos dedamosios

Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai

Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai

Pastovioji dedamoji

0,27 Eur/m3

0,27 Eur/m3

Kintamoji dedamoji

5,69 Eur/m3  

4,80 Eur/m3  

Karšto vandens kaina

be PVM

5,96 Eur/m3

5,07 Eur/m3

su 9 proc. PVM

6,50 Eur/m3

5,53 Eur/m3

su 21 proc. PVM

7,21 Eur/m3

6,13 Eur/m3


Kitiems vartotojams

Kainos dedamosios

Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai

Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai

Pastovioji dedamoji

0,27 Eur/m3

0,27 Eur/m3

Kintamoji dedamoji

5,53 Eur/m3  

4,66 Eur/m3  

Karšto vandens kaina

be PVM

5,80 Eur/m3

4,93 Eur/m3

su 21 proc. PVM

7,02 Eur/m3

5,97 Eur/m3

Šilumnešio kaina (kitiems vartotojams, t.t. VĮ IAE) - 0,89 Eur/m3.

Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.