Lapkritis

Versija spausdinimui

Nuo 2021 m. lapkričio 1 d. keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos

UAB „Visagino energija“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 6 ir 11 dalimis,Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. TS-124 „Dėl savivaldybės įmonės „Visagino energija“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. O3E-195 „Dėl SĮ „Visagino energija“ šilumos kainos dedamųjų“Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. balandžio 19 d. nutarimu Nr. O3E-112 „Dėl SĮ „Visagino energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. TS-255 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“, Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. TS-256 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ geriamojo vandens apskaitos prietaisų mokesčio nustatymo“  bei remdamasis Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96, 78 punkto nuostatomis, įvertinusi kuro ir šilumos aukciono būdu superkamos šilumos kainų pokyčius bei pritaikiusi papildomą dedamąją (-0,21 ct/kWh) perskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas.

Vartotojams, pasirinkusiems mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę –
0,10 euro ct/kWh:

Pastovioji dedamoji

1,74 Euro ct/kWh 

Kintamoji dedamoji

4,94 Euro ct/kWh 

Šilumos pardavimo kaina už realizuotą kiekį

0,10 Euro ct/kWh 

Papildomai gautų pajamų grąžinimas

-0,21 Euro ct/kWh *

Galutinė vienanarė šilumos kaina be PVM 

6,57 Euro ct/kWh

Galutinė vienanarė šilumos kaina su PVM 9%

7,16 Euro ct/kWh

Vartotojams, pasirinkusiems mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį gyventojams (butui) – 1,56 Eur/mėn.:

Pastovioji dedamoji

1,74 Euro ct/kWh 

Kintamoji dedamoji

4,94 Euro ct/kWh

Šilumos pardavimo pastovus mėnesinis užmokestis

1,56 Eur/mėn.

Papildomai gautų pajamų grąžinimas

-0,21 Euro ct/kWh *

Galutinė vienanarė šilumos kaina

6,47 Euro ct/kWh + 1,56 Eur/mėn.

Vartotojams, pasirinkusiems mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį, kitiems vartotojams – 0,73 Eur/mėn./kW:

Pastovioji dedamoji

1,74 Euro ct/kWh 

Kintamoji dedamoji

4,94 Euro ct/kWh

Šilumos pardavimo pastovus mėnesinis užmokestis

0,73 Eur/mėn./kW

Papildomai gautų pajamų grąžinimas

-0,21 Euro ct/kWh* 

Galutinė vienanarė šilumos kaina

6,47 Euro ct/kWh + 0,73 Eur/mėn./kW

Dvinarė kaina:

Pastovioji dedamoji (už vidutinę vartojimo galią)

12,70 Euro už kW per mėnesį

Kintamoji dedamoji (už suvartotą šilumos kiekį)

4,94 Euro ct/kWh

*  Papildoma dedamoji dėl nesugrąžintų papildomai gautų pajamų už ankstesnius laikotarpius (nuo 2018-09-01 iki 2021-06-30), nustatyta UAB "Visagino energija" generalinio direktoriaus 2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. ĮV- 101, paskirstyta planuojamam realizuoti šilumos kiekiui per sekantį šildymo sezoną ir taikoma nuo 2021 m. spalio mėn. iki 2022 m. kovo mėn. arba trumpiau kol neįsigalios naujai perskaičiuotos bazinės šilumos kainos dedamosios.

Mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,10 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis per mėnesį 0,73 Eur/mėn./kW arba mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 1,56 Eur/mėn.

Karšto vandens kainos dedamosios, Eur/m3:

Daugiabučių namų gyventojams

Kainos dedamosios

Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai

Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai

Pastovioji dedamoji

0,27 Eur/m

0,27 Eur/m3

Kintamoji dedamoji

6,69 Eur/m3  

5,52 Eur/m

Karšto vandens kaina

be PVM

6,96 Eur/m3

5,79 Eur/m3

su 9 proc. PVM

7,59 Eur/m3

6,31 Eur/m3


Daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms)

Kainos dedamosios

Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai

Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai

Pastovioji dedamoji

0,27 Eur/m3

0,27 Eur/m3

Kintamoji dedamoji

6,780 Eur/m3  

5,61 Eur/m3  

Karšto vandens kaina

be PVM

7,05 Eur/m3

5,88 Eur/m3

su 9 proc. PVM

7,68 Eur/m3

6,41 Eur/m3

su 21 proc. PVM

8,53 Eur/m3

7,11 Eur/m3


Kitiems vartotojams

Kainos dedamosios

Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai

Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai

Pastovioji dedamoji

0,27 Eur/m3

0,27 Eur/m3

Kintamoji dedamoji

6,59 Eur/m3  

5,45 Eur/m3  

Karšto vandens kaina

be PVM

6,86 Eur/m3

5,72 Eur/m3

su 21 proc. PVM

8,30 Eur/m3

6,92 Eur/m3

Šilumnešio kaina (kitiems vartotojams, t.t. VĮ IAE) - 0,89 Eur/m3.

Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.