Rugsėjis

Versija spausdinimui

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos

UAB „Visagino energija“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 6 ir 11 dalimis, Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimu TS-124 „Dėl savivaldybės įmonės „Visagino energija“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. O3E-195 „Dėl SĮ „Visagino energija“ šilumos kainos dedamųjų“, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. balandžio 19 d. nutarimu Nr. O3E-112 „Dėl SĮ „Visagino energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. TS-255 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“, Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. TS-256 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ geriamojo vandens apskaitos prietaisų mokesčio nustatymo“ ir remdamasi Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96, 78 punkto nuostatomis, įvertinusi kuro ir šilumos aukciono būdu superkamos šilumos kainų pokyčius, taip pat atsižvelgdama į papildomos dedamosios (-0,21 ct/kWh) galiojimo termino pabaigą, perskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios įsigalioja nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

Vartotojams, pasirinkusiems mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos 

Pastovioji dedamoji

1,74 Euro ct/kWh 

Kintamoji dedamoji

4,03 Euro ct/kWh 

Šilumos pardavimo kaina už realizuotą kiekį

0,10 Euro ct/kWh 

Papildomai gautų pajamų grąžinimas

---

Galutinė vienanarė šilumos kaina be PVM 

5,87 Euro ct/kWh

Galutinė vienanarė šilumos kaina su PVM 9%

6,40 Euro ct/kWh

Vartotojams, pasirinkusiems mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį gyventojams (butui) – 1,56 Eur/mėn.:

Pastovioji dedamoji

1,74 Euro ct/kWh 

Kintamoji dedamoji

4,03 Euro ct/kWh

Šilumos pardavimo pastovus mėnesinis užmokestis

1,56 Eur/mėn.

Papildomai gautų pajamų grąžinimas

---

Galutinė vienanarė šilumos kaina

5,77 Euro ct/kWh + 1,56 Eur/mėn.

Vartotojams, pasirinkusiems mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį, kitiems vartotojams – 0,73 Eur/mėn./kW:

Pastovioji dedamoji

1,74 Euro ct/kWh 

Kintamoji dedamoji

4,038 Euro ct/kWh

Šilumos pardavimo pastovus mėnesinis užmokestis

0,73 Eur/mėn./kW

Papildomai gautų pajamų grąžinimas

---

Galutinė vienanarė šilumos kaina

5,77 Euro ct/kWh + 0,73 Eur/mėn./kW

Dvinarė kaina:

Pastovioji dedamoji (už vidutinę vartojimo galią)

12,70 Euro už kW per mėnesį

Kintamoji dedamoji (už suvartotą šilumos kiekį)

4,03 Euro ct/kWh

Mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,10 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis per mėnesį 0,73 Eur/mėn./kW arba mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 1,56 Eur/mėn.

Karšto vandens kainos dedamosios, Eur/m3:

Daugiabučių namų gyventojams

Kainos dedamosios

Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai

Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai

Pastovioji dedamoji

0,27 Eur/m

0,27 Eur/m3

Kintamoji dedamoji

6,19 Eur/m3  

5,15 Eur/m

Karšto vandens kaina

be PVM

6,46 Eur/m3

5,42 Eur/m3

su 9 proc. PVM

7,04 Eur/m3

5,91 Eur/m3


Daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms)

Kainos dedamosios

Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai

Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai

Pastovioji dedamoji

0,27 Eur/m3

0,27 Eur/m3

Kintamoji dedamoji

6,29 Eur/m3  

5,24 Eur/m3  

Karšto vandens kaina

be PVM

6,56 Eur/m3

5,51 Eur/m3

su 9 proc. PVM

7,15 Eur/m3

6,01 Eur/m3

su 21 proc. PVM

7,94 Eur/m3

6,67 Eur/m3


Kitiems vartotojams

Kainos dedamosios

Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai

Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai

Pastovioji dedamoji

0,27 Eur/m3

0,27 Eur/m3

Kintamoji dedamoji

6,11 Eur/m3  

5,09 Eur/m3  

Karšto vandens kaina

be PVM

6,38 Eur/m3

5,36 Eur/m3

su 21 proc. PVM

7,72 Eur/m3

6,49 Eur/m3

Šilumnešio kaina (kitiems vartotojams, t.t. VĮ IAE) - 0,89 Eur/m3.

Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.