Atsinaujinančiu energijos išteklių panaudojimas šilumos gamybai

VĮ „VISAGINO ENERGIJA" ŠILUMINĖJE KATILINĖJE PRADĖJO VEIKTI ANTRASIS BIOKATILAS

VĮ „Visagino energija" anksčiau numatyto termino sėkmingai įgyvendino projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas šilumos gamybai Visagino mieste" (Nr. VP3-3.4-ŪM-02-K-02-028), kuriuo buvo numatyta įmonės Šiluminėje katilinėje įrengti antrąjį biokuru (medienos skiedromis) kūrenamą vandens šildymo katilą (biokatilą). Antrojo biokatilo ir jo infrastruktūros statybos-montavimo darbai vyko nuo 2013 m. liepos vidurio iki 2014 m. balandžio pradžios. Projektas buvo vykdomas vadovaujantis Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategija ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programa. Šio projekto įgyvendinimui  Europos  Sąjungos  struktūrinės  paramos  fondas (Sanglaudos fondas) skyrė 2,865 mln. Lt (50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų), likusią išlaidų dalį padengė įmonė savo lėšomis (50 proc. tinkamų finansuoti lėšų ir projektavimo, administravimo, viešinimo, techninės priežiūros bei kitos su projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos).

Projekto pabaiga buvo numatyta 2014 m. birželio 30 d., tačiau statybos darbų rangovas UAB „Enerstena" pasistengė, surado vidinių rezervų ir statybos-montavimo darbus baigė žymiai anksčiau, darbų kokybė nuo to visiškai nenukentėjo. UAB „Enerstena" pagamino ir VĮ „Visagino energija" šiluminėje katilinėje įrengė, išbandė ir 2014 m. balandžio 4 d. įjungė antrąjį 8 MW galios biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą su pakura, skirtą šilumos ir karšto vandens gamybai. Šis biokatilas ir jo priklausiniai buvo prijungti prie esamos katilinės infrastruktūros ir, sėkmingai atlikus kompleksinius bandymus, šiuo metu jau gali dirbti reikiamu pajėgumu kartu su nuo 2013 metų vasario mėnesio eksploatuojamu pirmuoju 8 MW galios biokuro katilu bei kondensaciniu ekonomaizeriu, kurie buvo įrengti už įmonės lėšas.

Platesnis šiuo metu vis dar pigesnių už gamtines dujas atsinaujinančių energijos išteklių (medienos skiedrų) panaudojimas VĮ „Visagino energija" biokatilinėje sudaro galimybę, įvertinant biokuro kainą, mažinti šilumos gamybos savikainą, o tuo pačiu ir Visagino gyventojų išlaidas už šildymą, bei ženkliai sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, taip prisidedant prie aplinkos tausojimo. Abiejų 16 MW suminės galios biokuro katilų kompleksinis darbas kartu su ekonomaizeriu šildymo sezono metu leis efektyviau išnaudoti minėto ekonomaizerio galimybes šilumos gamybos procese.

                 Įgyvendinant projektą UAB „Enerstena", be savo gamybos biokatilo ir pakuros, šiluminėje katilinėje taip pat įrengė ir visą kompleksą įrenginių, būtinų tinkamam naujosios biokatilinės darbui - biokuro priėmimo ir padavimo sistemą su biokuro smulkinimo bei patikros įranga, vandens paruošimo sistemą, termofikacinio vandens traktą, multicikloną, pelenų šalinimo transporterius, cirkuliacinį (tinklo) siurblį, dūmų kanalus nuo naujojo katilo iki kondensacinio ekonomaizerio, elektroninę-kompiuterinę antrojo biokatilo valdymo sistemą ir kitus įrenginius bei sistemas.

UAB „Enerstena" darbus vykdė pagal patvirtintą darbų atlikimo grafiką, darbus atliko kokybiškai ir baigė juos anksčiau laiko. Visa sumontuota įranga atitinka griežčiausius kokybės, saugos ir patikimumo reikalavimus, jai ir jos statybos (montavimo) darbams suteikta atitinkama garantija. Statybos darbus prižiūrėjo aukštos kvalifikacijos tinkamai atestuoti įmonės UAB „Sweco Lietuva" specialistai.