Šilumos teikimo tinklų modernizavimas visagino mieste 2019-2020 m.

2019-01-23

Pradėti Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis finansuojami Visagino šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcijos (modernizavimo) projektavimo ir statybos darbai.

SĮ „Visagino energija" įgyvendina investicinį projektą „Šilumos tinklų modernizavimas Visagino mieste 2019-2020 m." Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-02-0009 pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas" 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra". Projekto finansavimo sutartis tarp SĮ „Visagino energija" ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau - įgyvendinančioji institucija) pasirašyta 2018 m. gegužės 21 d.

2018 m. rugsėjo 20 d. pasirašyta projektavimo ir statybos darbų rangos sutartis su tarptautinio atviro konkurso nugalėtoju rangovu – jungtinės veiklos partneriais UAB „Infes“, UAB „Energosistemos“ ir UAB „Remanas“ 4,55 mln. Eur sumai, iš kurių apie 50% bus finansuojama Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis. Šiuo metu yra rengiamas techninis darbo projektas, statybos darbus rangovas planuoja pradėti 2019 m. gegužės mėnesio pradžioje.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama 2019-2020 metais pakeisti apie 19 km senų, jau daugiau kaip 30 m. eksploatuojamų, nusidėvėjusių įvairaus diametro šilumos tiekimo vamzdynų (apie 9,5 km šilumos tiekimo trasų). Rekonstrukcijai parinkti patys nuostolingiausi vamzdynų ruožai, jie bus pakeisti šiuolaikiniais ilgaamžiais pramoniniu būdu izoliuotais vamzdynais, kartu pakeičiant ir pasenusią armatūrą bei įvadus iki gyvenamųjų namų.

Iš viso įvairiose Visagino vietose visuose trijuose miesto mikrorajonuose numatyta rekonstruoti 17 šilumos tiekimo tinklų ruožų, kurie nurodyti pateikiamoje schemoje (aktyvi nuoroda teksto pabaigoje).

Tenka tik pasidžiaugti, kad SĮ „Visagino energija", pateikusi konkursinę paraišką projekto finansavimui, surinko tiek konkursinių balų, kad jai vienai iš pirmųjų tas ES finansavimas buvo skirtas ir įmonė galės nuveikti žymiai daugiau visų gyventojų labui, nei vykdydama rekonstrukciją tik savo lėšomis.

Tokiu būdu gyventojams teks susitaikyti su laikinais nepatogumais, kurie yra tiesiog akivaizdžiai neišvengiami atliekant tokio pobūdžio darbus. Tačiau kartu būtina įsisąmoninti, kad šie darbai vykdomi pačių gyventojų labui ir yra būtini, siekiant užtikrinti patikimą, saugų ir nepertraukiamą šilumos energijos tiekimą, mažinti šilumos energijos nuostolius. Juk nei vienas nenorime, kad pasikartotų tragedija, kuri įvyko 2006 m. sausio mėn. Telšiuose, kai be šilumos energijos per šalčius liko visas miestas.

Atsiprašome už galimus laikinus nepatogumus ir prašome gyventojus būti pakantesniems, nekelti bereikalingo ažiotažo, be reikalo netrukdyti saugiai dirbti statybos darbuotojams, darbuotojams atliekantiems pavojingus darbus ir kitiems atsakingiems asmenims. Suprasti, kad statybos darbai bus atliekami ne plyname lauke, kad vamzdynai sraigtasparniais oru nepristatomi ir nekeičiami, kad yra būtina vykdyti žemės darbus – išardyti dangas, iškasti tranšėjas, išmontuoti senus vamzdžius, sumontuoti naujus ir pan. Statybos darbai turi būti ir bus vykdomi pagal teisės aktų, rangos sutarties, atsakingų institucijų reikalavimus, pagal specifinę atitinkamų darbų technologiją, nustatytą eiliškumą ir terminus.

Prašome nesijaudinti dėl statybos metu pažeidžiamos aplinkos – visa aplinka, išardytos dangos bus atstatytos ne blogesnės būklės nei prieš statybos darbų pradžią, nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas bus grąžintas į pradinę vietą, tai rangovą įpareigoja statybos darbus reglamentuojantys teisės aktai ir rangos sutartis.

Rangovas visus žemės darbus derins su savivaldybe ir kitais žemės sklypų savininkais, privalės gauti visus reikiamus leidimus iš policijos, požeminių komunikacijų savininkų, savivaldybės ir pan. Sutvarkytas dangas ir aplinką rangovas privalės pateikti priėmimui savininkams ir gauti iš jų atitinkamus patvirtinimus, kad viskas yra sutvarkyta tinkamai.

Negalima norėti, kad visi šaligatviai, žemės lopinėliai būtų sutvarkyti iš karto, dar nepasibaigus visiems rekonstrukcijos, bandymų, vamzdynų prijungimo ir paleidimo darbams, juk turėtume suprasti, kad tai neįmanoma ir dėl to nereikėtų reikšti pretenzijų. Anksčiau ar vėliau, bet viskas bus sutvarkyta suderintais terminais, taip kaip reikalauja statybos įstatymas, statybos techniniai reglamentai, rangos sutartis ir teisėti Visagino savivaldybės administracijos atsakingų atstovų nurodymai.

Vamzdynų keitimo darbai bus atliekami tik nešildymo sezono metu gegužės-rugsėjo mėnesiais ir bus baigiami iki atitinkamų metų šildymo sezono pradžios. Projekto darbų pabaiga planuojama 2020 metų rudenį.

Šilumos tinklų schema