Magistralinių šilumos tinklų atnaujinimo darbai Visagino mieste

STATUSAS: SĖKMINGAI ĮVYKDYTAS

Informacija apie projektą

2010 m. kovo 16 d. LR Ūkio ministerijos Energetikos projektų atrankos komitetas nutarė rekomenduoti Ūkio ministerijai skirti VĮ "Visagino energija" 3.396.810 Lt paramą projekto „VĮ „Visagino energija" šilumos tiekimo sistemų modernizavimas" įgyvendinimui.

Ši parama sudaro 50% visų projekto įgyvendinimui reikalingų lėšų, trūkstamą dalį VĮ "Visagino energija" privalės padengti savo lėšomis.

2010 m. kovo 15 d. pasirašyta Rangos sutartis su konkursą laimėjusiu rangovu jungtinės dviejų įmonių veiklos atstovu - UAB "Alvora", kuri pagal jungtinės veiklos sutartį atstovauja ir savo partnerį UAB "Grundolita". Rangos sutarties kaina yra 6.793.620,58 Lt (be PVM).

Darbų trukmė - 3 metai (36 mėn.)

Visi pagal Projektą numatyti darbai atsižvelgiant į sezoniškumo specifiką suskirstyti į tris etapus:

1) 2010 m. gegužė - spalis.

Keičiamos magistralinės šilumos trasos atkarpos nuo gyv. namo Sedulinos al. 18 iki pereinamojo tunelio kitoje Vilties g. pusėje, nuo viešbučio "Aukštaitija" iki banko Swedbank, AB, kartu pakeičiant įvadinius šilumos tinklus į gyv. namą Sedulinos al. 18, į viešbutį ir į banką. Darbai privalo būti baigti, šilumos tinklai išbandyti, pripažinti tinkamais naudoti ir priimti eksploatuoti iki naujojo 2010-2011 m. šildymo sezono pradžios. Bus nutiesta 368,7 m įvairaus diametro vamzdynų, pakeista ir sumontuota nauja armatūra (sklendės ir pan.).

2) 2011 m. gegužė - spalis.

Keičiama magistralinės šilumos trasos atkarpa Taikos pr. teritorijoje nuo šilumos kameros (šulinio) ŠK-3/II iki šilumos kameros ŠK-7.

3) 2012 m. gegužė - spalis.

Keičiama magistralinės šilumos trasos atkarpa Energetikų g. teritorijoje nuo šilumos kameros (šulinio) ŠK-1/III iki šilumos kameros ŠK-1/1.