Geriamojo vandens teikimo tinklų rekonstrukcija visagino savivaldybėje

Projekto būsena: Įgyvendintas

Finišavo geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcijos projektas 

2016 metais VĮ „Visagino energija" pradėjo įgyvendinti investicinį projektą „Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Visagino savivaldybėje".
Projektas buvo pradėtas įgyvendinti VĮ „Visagino energija" lėšomis, tačiau 2016-12-16 buvo pasirašyta projekto finansavimo sutartis su Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) projekto daliniam finansavimui Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" priemonę Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas". Europos Sąjungos investicijos sudarė apie 46 proc. statybos darbams būtinų lėšų, tai yra apie 1,72 mln. Eur be PVM.
2016-2018 metais už 3,76 mln. Eur (be PVM) pakeista virš 19 km itin prastos būklės geriamojo vandens tiekimo tinklų. Rekonstrukcijai buvo parinkti patys kritiškiausi plieninių vamzdynų ruožai. Projekto metu itin prastos būklės geriamojo vandens tiekimo tinklai buvo pakeisti šiuolaikiniais ilgaamžiais plastikiniais vamzdžiais, kartu pakeičiant susidėvėjusią, nesandarią armatūrą ir vandens įvadus iki gyvenamųjų namų.

Rekonstrukcijos darbus vykdė viešai skelbtą konkursą laimėjęs rangovas - jungtinės veiklos partneriai UAB „Infes" ir UAB „KRS", su kuriais 2016-04-29 buvo pasirašyta darbų rangos sutartis 3,76 mln. Eur be PVM sumai.
Pasak VĮ „Visagino energija" gamybos direktoriaus Arūno Kalausko, darbai buvo atlikti kokybiškai ir anksčiau nei buvo numatyta. Ypač palankiai vertinamas UAB „KRS" indėlis. Visus pagrindinius vamzdynų tiesimo-montavimo darbus vykdė būtent ši įmonė, jos darbuotojai operatyviai reaguodavo į visas teikiamas pastabas, prašymus, darbus organizavo taip, kad kuo greičiau būtų pradedamas tiekti vanduo naujais vamzdynais ir pasistengė, kad statybos darbai būtų baigti žymiai anksčiau nei planuota. Darbai buvo vykdomi Visagino mieste ir už miesto ribų. Visagino mieste geriamojo vandens tiekimo tinklai rekonstruoti gyvenamųjų namų kiemuose, todėl suprantama, kad gyventojams buvo sukelti tam tikri laikini nepatogumai. Dėkojame visaginiečiams už kantrybę ir supratimą.

Projektas įgyvendintas, užtikrintas patikimesnis ir saugesnis vandens tiekimas naujais vamzdynais, rekonstruotuose tinkluose bus išvengta tiekimo sutrikimų, avarijų ir avarinių-atstatomųjų darbų, mažės geriamojo vandens nuostoliai. Tačiau rekonstruota tik maža dalis (apie 19 km) tinklų, kuri sudaro apie 21 proc. iš 90 km VĮ „Visagino energija" eksploatuojamų geriamojo vandens tiekimo tinklų. Taigi būtina atnaujinti dar 79 proc. likusių tinklų. Todėl ir ateityje įmonė ieškos galimybių investuoti į kompleksinį minėtų tinklų atnaujinimą pritraukiant ES struktūrinių fondų lėšas, kad vamzdynai būtų ne dalimis remontuojami („lopomi") įvykus avarijai, ar keičiami atkarpėlėmis pagal VĮ „Visagino energija" finansines galimybes, o kompleksiškai keičiami naujais šiuolaikiniais ir ilgaamžiais vamzdynais.